List of Scientific Publications on the Kaliningrad Region Prepared by the Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

In: The Kaliningrad Region
Free access

The list includes publications relating directly or indirectly to the Kaliningrad Region/Oblast of the Russian Federation.

Books

Astramowicz-Leyk, Teresa (2018). Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. XV lat współpracy międzyregionalnej. Olsztyn: Publisher ElSet, pp. 479.

Chełminiak, Marcin and Żukowski, Arkadiusz and Kotowicz, Wojciech and Żęgota, Krzysztof, eds. (2016) Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 140.

Chełminiak, Marcin (2009). Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym. Toruń: Publisher Duet, pp. 308.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz (2012). Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim i jego implikacje dla współpracy transgranicznej – Raport, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 66.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz, eds. (2012). Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 237.

Kotowicz, Wojciech (2012). Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne. Toruń: Scientific Publisher Grado, pp. 391.

Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz, eds. (2013). Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 362.

Modzelewski, Wojciech T. (2006). Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 339.

Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz, eds. (2016). Kaliningrad: It’s internal and external issues, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 223.

Zęgota, Krzysztof (2014). Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Toruń: Publisher MADO, pp. 417.

Zukowski, Arkadiusz, ed. (2004). Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, pp. 187.

Zukowski, Arkadiusz, ed. (2008). Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, pp. 327.

Chapters in Books

Bojarowicz, Tomasz (2008). “Polskie partie polityczne a Obwód Kaliningradzki.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 182-190.

Bojarowicz, Tomasz (2013). “Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej i jej wpływ na relacje polsko-rosyjskie.” Wojciech, Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 141-154.

Bojarowicz, Tomasz (2016). “Wpływ konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na relacje Polski z Obwodem Kaliningradzkim.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota and Arkadiusz Żukowski, eds. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 79-95.

Chazbijewicz, Selim (2012). “Współpraca pomiędzy organizacjami tatarskimi w Gdańsku i Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako przykład transgranicznej współpracy pozarządowych organizacji mniejszości etnicznych i narodowych.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 123-125.

Chazbijewicz, Selim (2016). “Tatars as an ethnic minority in the Kaliningrad Region.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 75-80.

Chełminiak, Marcin (2002). “Obraz stosunków polsko-rosyjskich w polskiej publicystyce lat 90. XX wieku.” Teresa Łoś-Nowak and Adriana Dudek, eds. Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica: Publisher Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy “Wspólnota Akademicka”, 245-252.

Chełminiak, Marcin (2002). “Obwód Kaliningradzki na mapie politycznej Europy na przełomie XX i XXI wieku.” Barbara Fijałkowska and Arkadiusz Żukowski, eds. Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa: Publisher Dom Wydawniczy Elipsa, 103-109.

Chełminiak, Marcin (2003). “Obwód Kaliningradzki wobec procesów globalizacji i integracji europejskiej.” Marek Barański, ed. Samorząd – rozwój – integracja, Katowice: Publisher University of Silesia, 265-268.

Chełminiak, Marcin (2003). “Współpraca Obwodu Kaliningradzkiego z zagranicą.” Tadeusz Wallas, ed. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji. Słubice: Publisher Institute of Political Sciences and Journalism Adam Mickiewicz University, 111-123.

Chełminiak, Marcin (2004). “Elementy nacjonalizmu w eurazjatyckiej myśli Aleksandra Dugina.” Paweł Timofiejuk and Andrzej Wierzbicki and Eugeniusz Zieliński, eds. Narody i nacjonalizmy w Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Publisher Dom Wydawniczy Elipsa, 121-127.

Chełminiak, Marcin (2004). “Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR na forum organizacji i instytucji międzynarodowych.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 33-46.

Chełminiak, Marcin (2005). “Zmiana geopolitycznej roli Obwodu Kaliningradzkiego FR na przełomie XX i XXI w. – implikacje dla polskiej polityki wschodniej.” Bogusław Plawgo, ed. Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, Vol. 1. Białystok: Publisher Libra, 223-239.

Chełminiak, Marcin (2006). “Współpraca polsko-rosyjska w basenie Morza Bałtyckiego jako czynnik rozwoju regionalnego.” Bogusław Plawgo, ed. Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju. Białystok: Publisher WSAP, 951-966.

Chełminiak, Marcin (2007). “Stosunki niemiecko-rosyjskie na przełomie XX i XXI w. – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej.” Maciej Hartliński and Adam Hołub and Karolina Tybuchowska-Hartlińska, eds. IV Rzeczpospolita? Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 93-98.

Chełminiak, Marcin (2008). “Polska a zmiana geopolitycznego statusu Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 109-120.

Chełminiak, Marcin (2008). “Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej na forum organizacji i instytucji międzynarodowych.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 121-136.

Chełminiak, Marcin (2009). “Region Europy Środkowej w warunkach przemian międzynarodowego ładu politycznego.” Alicja Stępień-Kuczyńska and Katarzyna Dośpiał-Borysiuk, eds. Regiony Europy, Vol. 2. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 135-144.

Chełminiak, Marcin (2009). “Unia Europejska we współczesnych rosyjskich koncepcjach geopolitycznych – zarys problematyki.” Waldemar Tomaszewski and Marcin Chełminiak, eds. Unia Europejska na początku XXI wieku. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 99-109.

Chełminiak, Marcin (2010). “Europa Środkowo-Wschodnia w rosyjskiej myśli geopolitycznej na przełomie XX i XXI wieku.” Henryk Chałupczak and Marek Pietraś and Piotr Tosiek, eds. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny. Zamość: Publisher PWSZ im. Sz. Szymonowica, 37-50.

Chełminiak, Marcin (2010). “Miejsce Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej Unii Europejskiej na początku XXI w.” Rafał Riedel, ed. Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, Toruń: Publisher Adam Marszałek, 386-400.

Chełminiak, Marcin (2011). “Cooperation between Poland and Kaliningrad Oblast from the Perspective of the Polish Foreign Policy at the Turn of the 20th Century.” Janusz Filipkowski and Tomasz Gajowniczek and Beata Kosiba and Danuta Radziszewska-Szczepaniak, eds. Studia i szkice politologiczne: Tom IV. W kręgu problemów polskiej polityki. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 167-181.

Chełminiak, Marcin (2012). “Geopolityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu ‘Bałtyk’.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 69-78.

Chełminiak, Marcin (2014). “Polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w warunkach przemian ładu międzynarodowego.” Teresa Astramowicz-Leyk and Waldemar Tomaszewski, eds. Polska – 25 lat transformacji systemowej. Polityka – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 157-166.

Chełminiak, Marcin (2016). “The geopolitical role of the Kaliningrad Oblast in the Baltic Sea Region after 1989.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 81-92.

Chełminiak, Marcin (2017). “Geneza stosunków polsko-rosyjskich po 1989 roku – poziom międzyrządowy i transgraniczny.” Arkadiusz Żukowski and Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz nad Krzysztof Żęgota, eds. Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 103-120.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2004). “Cooperation between the Pomeranian and Podlaskie Voivodships and the Kaliningrad District.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Poland-Russian Transborder Cooperation. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 63-67.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2004). “Cultural and Scientific Cooperation between the Warmia and Mazury Voivodship and the Kaliningrad District. Academic Institutions.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polish-Russian Transborder Cooperation. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 51-55.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2004). “The geopolitical significance of the Kaliningrad Oblast from the Perspective of Russian Interests in the Russian Sea Region.” Tadeusz Palmowski, ed. The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of NortheasternPoland and the Kaliningrad Oblast. Gdynia – Pelplin: Publisher “Bernardinum”, 70-76.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2004). “Współpraca województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim w sferze nauki i kultury. Współpraca szkół wyższych.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 53-56.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2004). “Współpraca województwa pomorskiego oraz podlaskiego z Obwodem Kaliningradzkim.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 67-72.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski Arkadiusz (2004). “Bibliografia.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 139-176.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski Arkadiusz (2004). “Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2003.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 134-152.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski Wojciech Tomasz and Zukowski Arkadiusz (2008), “Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2006.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 271-309.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski Wojciech Tomasz and Zukowski, Arkadiusz (2008). “Polityka Rosji wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w okresie prezydentury Władimira Putina.” Stanisław Bieleń and Alicja Stępień-Kuczyńska, eds. Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina. Łódź – Toruń: Publisher Adam Marszałek, 115-144.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz (2008). “Wykaz publikacji na temat Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 58-107.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz (2009). Opinia na temat Studium zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej. Uwarunkowania rozwoju polskiej części obszaru przygranicznego. Olsztyn: Warmian-Masurian Spatial Planning Office, pp. 4.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski Arkadiusz (2016). “List of scientific publications on Kaliningrad issues prepared by the Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland (academic staff, B.A., M.A., Ph.D., students and alumni).” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 195-220.

Chełminiak, Marcin and Zukowski, Arkadiusz (2008). “Polska polityka zagraniczna a perspektywy rozwoju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 249-270.

Chełminiak, Marcin and Zukowski, Arkadiusz (2011). “Obwód kaliningradzki a rozpad Związku Radzieckiego – kwestie geopolityczne.” Anna Jach, ed. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1. Federacja Rosyjska. Kraków: Publisher Księgarnia Akademicka, 235-249.

Chełminiak, Marcin and Zukowski, Arkadiusz (2015). “The enclaves of Europe: the case of the Kaliningrad region of Russian Federation.” Robert Wiszniowski, ed. Challenges to Representative Democracy. A European Perspective. Publisher Peter Lang Edition, 233-241.

Chełminiak, Marcin and Zukowski, Arkadiusz and Kotowicz, Wojciech (2016). “Researches, Scientific and educational cooperation of the INP UWM in Olsztyn on Kaliningrad issues.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 173-194.

Fabiszewski, Wojciech (2017). “Walka o swobodną żeglugę. Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną jako element walki politycznej z Federacja Rosyjską.” Krzysztof Garyczewski, ed. Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia. Wybrana problematyka. Toruń: Publisher Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, 92-109.

GGładkowski, Krzysztof (2013). “Kaliningrad – Kőnigsberg – Królewiec – trzy narracje, czy potrzebna czwarta?.” Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds., Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 285-310.

Gładkowski, Krzysztof (2016). “East Prussia: The annihilation and memory.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues, Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 13-22.

Kopiczko, Andrzej (2004). “Rozwój Kościoła katolickiego na terytorium dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego (do 1947 r.). Zarys problematyki.” Cyprian Rogowski, ed. Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza. Olsztyn: Publisher “Hosianum”, 99-118.

Kotowicz, Wojciech (2004). “Obwód Kaliningradzki FR na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich.” Arkadiusz Żukowski, ed., Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 47-68.

Kotowicz, Wojciech (2004). “Partie polityczne w Obwodzie Kaliningradzkim wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód.” Marzena Cichosz and Jacek Sroka and Katarzyna Zamorska, eds. Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Publisher Political Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, 155-164.

Kotowicz, Wojciech (2004). “Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla interesów narodowych Rosji.” Paweł Timofiejuk and Andrzej Wierzbicki and Eugeniusz Zieliński, eds. Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Publisher Dom Wydawniczy Elipsa, 205-213.

Kotowicz, Wojciech (2008). “Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na tle bilateralnych stosunków polsko-rosyjskich.” Arkadiusz Żukowski, ed., Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 137-160.

Kotowicz, Wojciech (2008). “Stosunki polsko-rosyjskie a problem Obwodu Kaliningradzkiego.” Maciej Hartliński and Adam Hołub and Karolina Tybuchowska- Hartlińska, eds. Bliskie sąsiedztwo – dalekie sojusze. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 47-53.

Kotowicz, Wojciech (2011). “Kształtowanie się tożsamości regionalnej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Janusz Filipkowski and Tomasz Gajowniczek and Beata Kosiba and Danuta Radziszewska-Szczepaniak, eds. Oblicze olsztyńskiej politologii. Tom V. Studia i szkice politologiczne: Sprawy międzynarodowe. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 151-168.

Kotowicz, Wojciech (2012). “Mały ruch graniczny między Polską a Rosją.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 79-90.

Kotowicz, Wojciech (2013). “Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Rosji – historia i współczesność.” Bartłomiej Pączek, ed. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na kontynencie europejskim. Gdynia: Publisher Wydawnictwo BP, 115-132.

Kotowicz, Wojciech (2013). “Obwód Kaliningradzki w relacjach litewsko-rosyjskich na przełomie XX i XXI wieku.” Marcin Chełminiak and Waldemar Tomaszewski, eds. Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka. Bezpieczeństwo. Gospodarka. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 109-120.

Kotowicz, Wojciech (2013). “Problem Zalewu Wiślanego i Cieśniny Piławskiej w relacjach polsko-rosyjskich – historia i współczesność.” Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 121-139.

Kotowicz, Wojciech (2014). “Obwód kaliningradzki na mapie Europy w koncepcjach politycznych przełomu XX i XXI wieku.” Bartłomiej Pączek, ed. Bezpieczeństwo i obronność SEC & DEF. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego. Gdynia: Publisher Wydawnictwo BP, 236-252.

Kotowicz, Wojciech (2014). “Polityka zagraniczna Polski a obwód kaliningradzki w latach 1990-2013.” Teresa Astramowicz-Leyk and Waldemar Tomaszewski, eds. Polska – 25 lat transformacji systemowej. Polityka – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 192-220.

Kotowicz, Wojciech (2015). “Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Benon Gaziński, ed. Szkice Europejskie. Unia Europejska wobec wyzwań współczesności. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 163-174.

Kotowicz, Wojciech (2015). “Samorząd terytorialny w Rosji – casus Obwodu Kaliningradzkiego FR.” Jacek Wojnicki, ed. Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy. Warszawa: Publisher Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 211-224.

Kotowicz, Wojciech (2016). “Local border traffic as a tool for integration of the Baltic Region States: the example of Poland and Russia.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 93-104.

Kotowicz, Wojciech (2016). “Obwód Kaliningradzki w relacjach rosyjsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku.” Waldemar Tomaszewski and Diana Mościcka, eds. Problemy i zagrożenia we współczesnym państwie: wybrane zagadnienia w perspektywy politologicznej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 93-106.

Kotowicz, Wojciech (2016). “Władze federalne Rosji wobec statusu obwodu kaliningradzkiego.” Tomasz Bojarowicz and Wojciech Kotowicz nad Paweł Schmidt, eds. Władza w przestrzeni społeczno-politycznej: ujęcie teoretyczne i praktyczne. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 203-224.

Kotowicz, Wojciech (2018). “Kształtowanie się tożsamości regionalnej w obwodzie kaliningradzkim.” Wojciech Kotowicz and Paweł Schmidt, eds. Oblicza bezpieczeństwa: uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 157-176.

Kotowicz, Wojciech (2018). “Zawieszenie małego ruchu granicznego między Polską a Rosją: bezpieczeństwo państwa versus interesy lokalnych samorządów.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota and Arkadiusz Żukowski, eds. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 77-93.

Kotowicz, Wojciech and Zukowski, Arkadiusz (2004). “Zarys problematyki stanu badań nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Marek J. Malinowski and Marceli Burdelski and Rafał Ożarowski, eds. Problemy badawcze politologii w Polsce. Gdańsk-Warszawa: Publisher Institute of Political Science University of Gdansk, 40-68.

Kotowicz, Wojciech and Zukowski, Arkadiusz (2008). “Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 13-47.

Kotowicz, Wojciech and Zukowski Arkadiusz (2010). “Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim FR w Polsce.” Alicja Stępień-Kuczyńska and Michał Słowikowski, eds. 20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Łódź – Toruń: Publisher Adam Marszałek, 209-238.

Maciejewska [Maciejewska-Mieszkowska], Katarzyna (2008). “Problematyka kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na łamach prasy olsztyńskiej i elbląskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 209-216.

Maciejewska-Mieszkowska, Katarzyna (2012). “Współpraca transgraniczna Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w publikacjach prasy regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2010.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 203-223.

Maciejewska-Mieszkowska, Katarzyna (2013). “Cross-border cooperation between Poland and Kaliningrad Oblast of Russian Federation at a regional level in regional media reports.” Ewa Rollnik-Sadowska, ed. Selected problems of social policy in border regions. Białystok: Publisher Białystok University of Technology, 116-134.

Maciejewska-Mieszkowska, Katarzyna (2013). “Obraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w audycjach Polskiego Radia Olsztyn.” Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 311-322.

Maciejewska-Mieszkowska, Katarzyna (2016). “The image of the Polish-Russian borderland in the Olsztyn mass media.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 135-148.

Maciejewska-Mieszkowska, Katarzyna (2018). “Stosunki polsko-rosyjskie w oczach Polaków w świetle badań opinii publicznej.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota and Arkadiusz Żukowski, eds. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 207-225.

Maciejewski, Andrzej (2002). “Spór o status Obwodu Kaliningradzkiego po rozpadzie ZSRR, prezentowany przez kaliningradzką prasę.” Roman Jurkowski and Norbert Kasparek, eds. Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej). Warszawa: Publisher Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 269-278.

Maciejewski, Andrzej (2006). “Wizerunek Rosjan w prasie polskiego pogranicza (województwa olsztyńskiego i obwodu kaliningradzkiego).” Tatiana Rongińska and Andrzej de Lazari, eds. Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń. Łódź: Publisher Ibidem, 317-321.

Maciejewski, Andrzej nad Kulesza, Ewa (2004). “Polish-Russian Border Traffic.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 43-47.

Maciejewski, Andrzej and Kulesza, Ewa (2004). “Polsko-rosyjski ruch graniczny.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 45-49.

Modzelewski, Wojciech T. (2002). “Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Kaliningradzkim.” Barbara Fijałkowska and Arkadiusz Żukowski, eds. Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Warszawa: Publisher Dom Wydawniczy Elipsa, 210-214.

Modzelewski, Wojciech T. (2002). “Współpraca transgraniczna pograniczna północno-wschodniego Polski z Obwodem Kaliningradzkim a polska polityka zagraniczna.” Teresa, Łoś-Nowak and Adriana, Dudek, eds. Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica: Publisher Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy “Wspólnota Akademicka”, 252-256.

Modzelewski, Wojciech T. (2003). “Rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim.” Marek Barański, ed. Samorząd – rozwój – integracja. Katowice: Publisher University of Silesia, 269-275.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Cooperation by District (Powiat) Governments.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 27-31.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Cross-border Cooperation by District Governments – A Survey Study.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 31-33.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Euroregional cooperation between the borderland regions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation.” Tadeusz Palmowski, ed. The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of Northeastern Poland and The Kaliningrad Oblast. Gdynia – Pelplin: Publisher “Bernardinum”, 64-69.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Euroregional cooperation.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 19-21.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR.” Paweł Timofiejuk and Andrzej Wierzbicki and Eugeniusz Zieliński, eds. Narody i nacjonalizmy w Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Publisher Dom Wydawniczy Elipsa, 191-203.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Obraz współpracy transgranicznej samorządów powiatowych na podstawie badań ankietowych.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 33-35.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Współpraca euroregionalna.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 21-23.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Wymiar regionalny i lokalny.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 69-85.

Modzelewski, Wojciech T. (2004). “Współpraca samorządów powiatowych.” Ewa Romanowska and Beata Samojłowicz, eds. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport. Olsztyn: Publisher Borussia Cultural Community, 29-33.

Modzelewski, Wojciech T. (2005). “Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim – wybrane aspekty.” Bogusław Plawgo, ed. Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, Vol. 1. Białystok: Publisher WSAP, 207-222.

Modzelewski, Wojciech T. (2006), “Żegluga po Zalewie Wiślanym jako kwestia sporna w stosunkach polsko-rosyjskich.” Adam Hołub, ed. XXI wiek – era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata? Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 47-50.

Modzelewski, Wojciech T. (2008). “Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 159-181.

Modzelewski, Wojciech T. (2011). “Współpraca transgraniczna Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR.” Janusz Filipkowski and Tomasz Gajowniczek and Beata Kosiba and Danuta Radziszewska-Szczepaniak, eds. Oblicze Olsztyńskiej Politologii, Tom IV. Studia i szkice politologiczne: w kręgu problemów polskiej polityki. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 153-167.

Modzelewski, Wojciech T. (2011). “Współpraca Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim FR i Obwodem Rówieńskim na Ukrainie.” Benon Gaziński, ed. Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach: doświadczenia – oceny – perspektywy. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 121-132.

Modzelewski, Wojciech T. (2012). “Wybrane aspekty polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 161-173.

Modzelewski, Wojciech T. (2015). “От закрытия к сотрудничеству – эволюция границы и пограничья Польши с Калининградской областью Российской Федерации.” Tomasz Ambroziak and Arkadiusz Czwołek and Szymon Gajewski and Magdalena Nowak-Palausz, eds. Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 292-312.

Modzelewski, Wojciech T. (2016). “Cross-border and interregional cooperation (paradiplomacy) between Poland and Kaliningrad Region.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 105-117.

Modzelewski, Wojciech T. (2017). “Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej – perspektywa liderów krajowych i regionalnych.” Maciej Hartliński, ed. Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 225-255.

Modzelewski, Wojciech T. (2018). “Wybrane aspekty polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota and Arkadiusz Żukowski, eds. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 103-124.

Modzelewski, Wojciech T. and Chełminiak, Marcin (2008). “Obwód Kaliningradzki FR w polskich zasobach internetowych.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 48-57.

Modzelewski, Wojciech T. and Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2006). “The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development.” Tadeusz Palmowski and Yevhen Matviyishyn, eds. Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland. Lviv: Publisher Lviv Regional Institute of Public Administration, 226-245.

Modzelewski, Wojciech T. and Wojciech Kotowicz and Marcin Chełminiak and Arkadiusz Żukowski (2005). “Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego.” Eugeniusz Biesiadka, ed. Badania naukowe UWM – przegląd osiągnięć, Vol. 2. Olsztyn: Publisher University of Warmia and Mazury, 101-103.

PIRIANOWICZ, Karolina (2018). “Enklawa Federacji Rosyjskiej – geopolityczne położenie Obwodu Kaliningradzkiego.” Aleksandra Kordonska and Roman Kordonski and Łukasz Muszyński, eds. Trendy przestrzeni międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym. Lviv – Olsztyn: Publisher Ivan Franco University of Lviv, 84-93.

SZURMIŃSKI, Łukasz (2008), “Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w świetle polskiej publicystyki.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 191-206.

Zęgota, Krzysztof (2008). “Władze polskie wobec zbiorowości polonijnej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 215-234.

Zęgota, Krzysztof (2011). “Samorząd Warmii i Mazur wobec diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Benon Gaziński, ed. Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach. Doświadczenia – oceny – perspektywy. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 133-142.

Zęgota, Krzysztof (2011). “Z problematyki elit diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Jacek Knopek, ed. Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej. Koszalin: Publisher Koszalin University of Technology, 129-140.

Zęgota, Krzysztof (2012). “Bilans polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w kontekście Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.” Józef Fiszer, ed. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Warszawa: Publisher Political Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, 327-346.

Zęgota, Krzysztof (2013). “Polityka państwa polskiego wobec diaspory polskiej na Wschodzie: zarys analizy stanu obecnego i kierunkowe rekomendacje działań.” Magdalena Lesińska and Marek Okólski, eds. Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Warszawa: Publisher University of Warsaw, 99-120.

Zęgota, Krzysztof (2013). “Umowy o małym ruchu granicznym jako narzędzia współpracy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.” Waldemar Tomaszewski and Marcin Chełminiak, eds. Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka. Bezpieczeństwo. Gospodarka. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 73-89.

Zęgota, Krzysztof (2013). “Znaczenie diaspory polskiej Obwodu Kaliningradzkiego FR w relacjach polsko-rosyjskich.” Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 273-284.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.” Mateusz Hudzikowski, ed. Elementy geopolityki i geoekonomii w badaniach problemów międzynarodowych. Częstochowa: Publisher Polish Geopolitical Society, 137-166.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: region pilotażowy i probierz relacji Unia Europejska – Rosja.” Joachim Diec and Anna Jach, eds. Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Part 2: Kontekst polityczny i gospodarczy. Kraków: Publisher Faculty of International and Political Studies Jagiellonian University, 195-206.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Perspektywy rozwoju turystyki polonijnej w północno- wschodnich regionach Polski oraz obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w kontekście polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym – wybrane aspekty.” Witold Rybczyński, ed. Obszary turystyki polonijnej. Stan i potrzeby. Warszawa: Publisher Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland, 241-254.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim na przykładzie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej. Rachunek ekonomiczny – uwarunkowania międzynarodowe – implikacje dla Polski.” Piotr Kwiatkiewicz, ed. Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość, Vol. 1. Poznań: Publisher Clean Energy Foundation, 307-328.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Swoistość diaspory polskiej w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Andrzej Sakson, ed. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 264-278.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Калининградская область – ключ и показатель взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации. Польский взгляд.” Коллектив авторов, eds. Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием). Москва: Publisher Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 178-180.

Zęgota, Krzysztof (2015). “Wschodni wymiar bezpieczeństwa Polski: ewolucja polskiej myśli strategicznej wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1989-2014.” Marek Ilnicki and Jakub Kufel, eds. Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów, Vol. 1. Poznań: Publisher University of Security in Poznań, 109-121.

Zęgota, Krzysztof (2015). “Калининградская область – регион сотрудничества России и Европейского союза.” Оксана В. Гаман-Голутвина and Леонид В. Сморгунов and Лидия Н. Тимофеевна, eds. Политическая наука перед вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 19-21 ноября 2015 г. Москва: Publisher Российская ассоциация политической науки (РАПН), Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 228-230.

Zęgota, Krzysztof (2016). “Diaspora polska w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako uczestnik relacji kulturowych na pograniczu polsko-rosyjskim.” Joanna Szydłowska and Magdalena Ochmańska and Lech Kościelak, eds. Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach, Tom 2. Olsztyn: Publisher IHiSM University of Warmia and Mazury, 253-261.

Zęgota, Krzysztof (2016). “Historical identity and awareness in Kaliningrad Region and Warmia and Mazury: selected issues.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues. Olsztyn: Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 63-74.

Zęgota, Krzysztof (2016). “Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej.” Tomasz Pączek, ed. Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie. Słupsk: Publisher Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 131-142.

Zęgota, Krzysztof (2016). “Polityka pomnikowa jako element tożsamości i świadomości historycznej: przykład Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski and Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota, eds. Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 87-102.

Zęgota, Krzysztof (2017). “Diaspora polska w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej – czynnik dialogu czy zarzewie konfliktu w relacjach polsko-rosyjskich.” Tomasz Gajownik and Paweł Pietnoczka and Krzysztof Sidorkiewicz, eds. Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie. Olsztyn: Publisher University of Warmia and Mazury, 207-216.

Zęgota, Krzysztof (2017). “Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim na przykładzie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej.” Radosław Szczerbowski, ed. Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty. Poznań: Publisher Clean Energy Foundation, 339-355.

Zęgota, Krzysztof (2018). “Mały ruch graniczny w kontekście zmieniających się uwarunkowań relacji polsko-rosyjskich.” Arkadiusz Żukowski and Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Krzysztof Żęgota, eds. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 41-55.

Zęgota, Krzysztof (2019). “Obwód kaliningradzki i basen Morza Bałtyckiego w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Tranzycja międzynarodowego ładu politycznego w świetle rosyjskiej strategii bezpieczeństwa narodowego z 2015 roku.” Dariusz S. Kozerawski, ed. Bezpieczeństwo międzynarodowe: polityka – strategie – interwencje. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 51-64.

Zukowski, Arkadiusz (2002). “Pogranicze północno-wschodnie Polski a polska polityka zagraniczna. Refleksje nad perspektywą stosunków z Obwodem Kaliningradzkim.” Ryszard Stemplowski and Adriana Żelazo, eds. Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty PISM. Warszawa: Publisher The Polish Institute of International Affairs, 323-345.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Granica Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim – implikacje dla Polski.” Robert Kmieciak and Tadeusz Wallas, eds. Dylematy integracji europejskiej. Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej. Poznań: Publisher Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, 259-265.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “New Border of the European Union with the Kaliningrad District from the Perspective of Polish Foreign Policy.” Jan Wendt and Florian Bente and Voicu Bodocan, eds. Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO. Warszawa: Publisher IGU, 143-156.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Obwód Kaliningradzki w nowym europejskim ładzie politycznym.” Tadeusz Wallas, ed. Perspektywy integracji europejskiej: społeczeństwa – grupy interesów – elity polityczne – media. Poznań: Publisher Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, 229-237.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Polska polityka zagraniczna wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Sugestie na przyszłość.” Sebastian Wojciechowski, ed. Europejskie dylematy i wyzwania. Poznań: Publisher Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, 125-134.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Rola Polski w Północnym i Wschodnim wymiarze polityki Unii Europejskiej – relacje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Andrzej Taborski, ed. O miejsce w Europie ojczyzn. Olsztyn: Publisher Oficyna Wydawniczo-Reklamowa MMM, 57-65.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Stan badań nad Obwodem Kaliningradzkim FR. Wstępne ustalenia.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 9-32.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Tendencje i perspektywy kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 87-106.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Wstęp.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 7-8.

Zukowski, Arkadiusz (2006). “Model kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Adam Hołub, ed. XXI wiek – era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata?. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 8-13.

Zukowski, Arkadiusz (2008), “Tożsamość mieszkańców pogranicza północno- wschodniego Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Diagnoza stanu obecnego i przemyślenia na przyszłość.” Andrzej Chodubski and Ewa Polak, eds. Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej. Sopot: Publisher University of Gdańsk Development Foundation, 647-653.

Zukowski, Arkadiusz (2008). “Wstęp.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 7-12.

Zukowski, Arkadiusz (2008). “Тождественность жителей северо-восточных приграничных территорий Польши и Калининградской области. Диагноз настоящего положения и размышления о будущем.” Joanna Marszałek-Kawa and Zbigniew Karpus, eds. Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 308-314.

Zukowski, Arkadiusz (2009). “Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako przedmiot zainteresowania polskich badaczy stosunków międzynarodowych.” Adam Bartnicki and Elżbieta Kużelewska, eds. Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 247-260.

Zukowski, Arkadiusz (2009). “Obwód Kaliningradzki w nowym europejskim ładzie politycznym.” Jolanta Bryła, ed. Unia Europejska we współczesnym świecie – wybrane zagadnienia. Poznań: Publisher Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, 65-74.

Zukowski, Arkadiusz (2011). “Federacja Rosyjska czy …? Przypadek Obwodu Kaliningradzkiego (kilka refleksji).” Andrzej Chodubski, ed. Cywilizacja i Polityka. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 183-188.

Zukowski, Arkadiusz (2012). “Stosunek Stanów Zjednoczonych Ameryki do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej – wybrane problemy.” Włodzimierz Bernacki and Adam Walaszek, eds. Amerykomania Vol 2. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani. Kraków: Publisher Jagiellonian University, 1089-1105.

Zukowski, Arkadiusz (2012). “The Concept of Mutual Electoral Education on the Polish-Russian borderland: Preliminary Deliberations.” Marcin Chełminiak and Wojciech Kotowicz and Wojciech T. Modzelewski and Arkadiusz Żukowski, eds. Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 189-201.

Zukowski, Arkadiusz (2013). “Mały ruch graniczny a tożsamość mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego.” Sylwester Gardocki, ed. Obszar byłego ZSRR, Klęska demokracji czy transformacja?. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 99-110.

Zukowski, Arkadiusz (2014). “Rezultaty panelu III pt. »Mały ruch graniczny – instrument aktywizacji współpracy«” Małgorzata Samusjew, ed. Conference “Mały Ruch Graniczny w teorii i w praktyce.” Elbląg: Publisher Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polish Ministry of Foreign Affairs, 10-11.

Zukowski, Arkadiusz (2014). “Współpraca Instytutu Nauk Politycznych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Krzysztof Gładkowski, ed. Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej. Olsztyn: Publisher Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 131-136.

Zukowski, Arkadiusz (2016). “A case of regional identity of inhabitans of the Polish-Russian borderland.” Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, eds. Kaliningrad: It’s internal and external issues, Olsztyn: Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 43-62.

Zukowski, Arkadiusz and Chełminiak Marcin (2008). “Polska polityka zagraniczna a perspektywy rozwoju kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Arkadiusz Żukowski, ed. Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości. Toruń: Publisher Adam Marszałek, 249-270.

Zukowski, Arkadiusz and Chełminiak Marcin (2015). “The Strengths and Weaknesses of the Enclaves in the Geopolitical System of Europe. The Case of the Kaliningrad Region of Russian Federation.” Robert Wiszniowski, ed. Challenges to Representative Democracy. A European Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 233-240.

Articles and Reviews in Scientific Journals

Chełminiak, Marcin (2002) (review), “Four Tales on the King’s Hill. The “Kaliningrad Puzzle” in the Lithuanian, Polish, Russian and Western Political Discourse, Ramunas Janušauskas Warsaw, Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences, 2001.” Przegląd Politologiczny 4: 101-107.

Chełminiak, Marcin (2002). “Internacjonalizacja kwestii Obwodu Kaliningradzkiego na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego.” Tygiel 2-3, 117-122.

Chełminiak, Marcin (2007). (review), “W.T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, INP, Olsztyn 2006.” Studia Międzynarodowe 1, 317-320.

Chełminiak, Marcin (2009). (review), “T.A. Kisielewski, Schyłek Rosji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.” Szkice Humanistyczne 1, 162-168.

Chełminiak, Marcin (2009). “Wizja ładu międzynarodowego w doktrynie rosyjskiego eurazjatyzmu.” Szkice Humanistyczne 1, 29-38.

Chełminiak, Marcin (2010). “Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych.” Przegląd Geopolityczny 2, 65-77.

Chełminiak, Marcin (2015). (review), “Tadeusz Palmowski, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo “Bernardinum”, Gdańsk – Pelplin 2013.” Athenaeum 46, 175-178.

Chełminiak, Marcin and Kotowicz, Wojciech (2014). “Local border traffic between Poland and Kaliningrad Region – international and cross-border determinants.” Baltic Rim Economies April 2, 74-86.

Chełminiak, Marcin and Modzelewski, Wojciech T. (2003). “Obwód Kaliningradzki w polskich zasobach internetowych.” Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3, 363-369.

Chełminiak, Marcin and Zukowski, Arkadiusz (2010). “European Union Enlargement and the new Peripheral Regions: Political, Economic and Social, and Related Issues – A Case of Warmia and Mazury Region.” Lex localis – Journal of Local Self-Government 4, 353-367.

Chełminiak, Marcin and Zukowski Arkadiusz (2014). “Nowe regiony peryferyjne w poszerzonej UE. Problemy polityczne i społeczne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.” Studia Europejskie 1, 75-90.

Chełminiak Marcin, Zukowski Arkadiusz (2015). “Polish-Russian Cross-border Cooperation from the Perspective of Polish Foreign Policy. General View.” Regional Formation and Development Studies 3, 180-188.

Kotowicz, Wojciech (2003). “Grupy nacisku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.” Cywilizacja i Polityka 1, 157-167.

Kotowicz, Wojciech (2004). “Niektóre problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.” Sprawy Wschodnie 1, 87-95.

Kotowicz, Wojciech (2013). “Obwód Kaliningradzki FR w stosunkach unijno-rosyjskich.” Rocznik Integracji Europejskiej 5, 385-404.

Kotowicz, Wojciech (2014). “Local Border Traffic Between Poland and Russia – Political and Social Issues and Security Problems.” Studium Vilnense A 12, 8-19.

Kotowicz, Wojciech and Chełminiak, Marcin (2012). “Внешняя политика Польши и Калининградская область в 1989-2012 годах.” Балтийский Регион 4, 72-81.

Kotowicz, Wojciech and Chełminiak, Marcin and Modzelewski, Wojciech T. and Zukowski, Arkadiusz (2004). “Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2003 – szczebel rządowy.” Sprawy Wschodnie 1, 134-152.

Kotowicz, Wojciech and Zukowski, Arkadiusz (2011). “The Kaliningrad Region in Polish Scientific Research.” Baltic Region 2.8, 109-118.

Kotowicz, Wojciech and Zukowski, Arkadiusz (2011). “Калининградская область в польских научных исследованиях.” Балтийский Регион 2.8, 127-138.

Maciejewska [Maciejewska-Mieszkowska], Katarzyna (2004). “Stosunki polsko-rosyjskie na łamach ‘Gazety Olsztyńskiej’ po roku 1989.” Sprawy Wschodnie 1, 59-65.

Maciejewski, Andrzej (2002). “Przygotowanie Obwodu Kaliningradzkiego do sąsiedztwa z Unią Europejską.” Polityka Wschodnia 1, 157-164.

Maciejewski, Andrzej (2002). “Spór w lokalnej prasie o status Obwodu Kaliningradzkiego.” Polityka Wschodnia 2, 167-176.

Modzelewski, Wojciech T. (2005). “Obwód Kaliningradzki FR na tle stosunków polsko-rosyjskich. Wybrane kwestie sporne.” Przegląd Politologiczny 4, 81-95.

Modzelewski, Wojciech T. (2006). “Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna a możliwości rozwoju regionalnego.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki 12, 85-97.

Modzelewski, Wojciech T. (2015). “Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 5-24.

Modzelewski, Wojciech T. (2017). “Russian direction in the paradiplomacy of Polish local governments.” Nowa Polityka Wschodnia 1, 109-120.

Zęgota, Krzysztof (2012). “International Scientific Conference “EU – Russia Common Spaces: Current Challenges and Ways of Tackling”, Veliky Novgorod, 25-26 May 2012.” Annales UMCS Lublin Sectio K – Politologia 19.2, 123-125.

Zęgota, Krzysztof (2012). “Liczebność diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Zarys problematyki.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 265-279.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Polish-Russian Small Border Traffic in the Context of Russia-EU Relations.” Baltic Region 3, 88-99.

Zęgota, Krzysztof (2014). “Польско-российское соглашение о местном приграничном передвижении в контексте взаимоотношений Европейского Союза и России.” Балтийский Регион 3, 107-120.

Zęgota, Krzysztof (2016). “The Kaliningrad Region – key to security in East-Central Europe.” Warsaw East European Review 6, 121-136.

Zęgota, Krzysztof (2017). “The Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as a geopolitical wedge of Russia in Central and Eastern Europe: regional, state and international context.” Securitologia 1, 33-52.

Zęgota, Krzysztof (2017). “Życie diaspory polskiej w obwodzie kaliningradzkim w świetle wyników badań terenowych.” Przegląd Wschodni 14.3, 653-678.

Zęgota, Krzysztof (2018). “The Kaliningrad oblast’ of the Russian Federation: geopolitical challenge for Baltic Sea Region.” In Statu Nascendi. Journal of Political Philosophy and International Relations 1, 85-101.

Zęgota, Krzysztof (2018). “The Kaliningrad Oblast: An Area of Cooperation and Conflict of Interests between the Russian Federation and the West.” Ulpaper. Swedish Institute of International Affairs 3, 29-34.

Zęgota, Krzysztof and MIRONYUK, Denis (2017). “The history of the integration between Russia’s Kaliningrad region and Poland’s northeastern voivodeships: a programme approach.” Baltic Region 9.2, 114-129.

Zukowski, Arkadiusz (2004). “Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej – zarys problematyki.” Stosunki Międzynarodowe 1-2, 27-38.

The Kaliningrad Region

A Specific Enclave in Contemporary Europe

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 23 23 4
PDF Views & Downloads 31 31 3