προϲτάγματα βαϲιλέων unter römischer Herrschaft?

In: Die Prostagmata der Ptolemäer

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):