Namensregister

Abraham, Julia 239
Albrecht, Gustav 273
Altermatt, Urs 209
Andrusyshyn, Teklya 248, 249
Arlt, Fritz 87
Assmann, Aleida 4
Avvakumov, Yury P. XII
Babrusevych, Yulian 282
Bachynskyj, Marko 138
Bachynskyj, Stepan 281
Bandera, Stepan 7, 85, 89, 90, 102, 103, 114, 116, 117, 118, 128, 129, 133, 134, 135, 143, 203
Barvinskyj, Vasyl 162
Basilius der Große 195
Bauer, Otto 147, 150, 188, 195, 256, 265, 267
Benedikt XV. 165
Berger, Gottlob 255, 270, 278, 279
Berning, Wilhelm 82
Bilenkyj, Yaroslav 127, 133, 140, 149, 153, 157, 158, 159, 160, 162
Bisanz, Alfred 120, 124, 148, 152, 154, 158, 188, 256, 257, 265, 280, 301
Blavatskyj, Illya 147, 232, 240
Bociurkiw, Bohdan 33
Bolyanovskyj, Andriy 14, 203
Bormann, Martin 54, 69, 70, 73, 185, 186, 187, 254
Boydunyk, Osyp 133
Brandt, Rudolf 270, 278, 279
Bräutigam, Otto 73
Broszat, Martin 19
Bublyk, Taras XI
Buchko, Ivan 79, 82, 191, 262
Budka, Nykyta 42, 274
Budurowycz, Bohdan 15
Bühler, Josef 194
Büttner, Albert 82
Canaris, Wilhelm Franz 256
Caporino, Grace 244
Chameides, Kalman 239
Charnetskyj, Mykola 165, 178
Chornyak, Ivan 44, 81, 184
Chrysostomos, Johannes 195
Cortesi, Filippo 16, 18, 21
Cyprian von Karthago 213
Dallin, Alexander 1
Dashkevych, Jaroslav 85
Davydovych, Joan 44, 109
Davydovych, Yadviha 245
Demetrius von Thessaloniki 195
Demkovych-Dobryanskyj, Mykhailo 91, 265
Deyneha, Nikanor 248
Dietrich, Donald J. 300
Dmytruk, Klym 110
Dorril, Stephen 87
Dubytskyj, Palladiy 282
Dudkevych, Yevhen 244
Durbak 157
Durbak, Ivan-Vsevolod 280, 282
Dyakiv, Osyp 132
Dzerovych, Markiyan 107, 135
Dzerovych, Yulian 39, 42, 94, 110, 112, 124, 125, 132, 136, 144, 145, 151, 157, 158, 159
Ehler 184
Eikern, Ernst zu 93, 94, 101
Faulhaber, Michael von 207
Fedusevych, Julian 133
Fiel, R. 93
Fihol, Volodymyr 296
Fink, Feiga 239
Fink, Hania 239
Fischer, Ludwig 244
Fjodorov, Leonid 29
Frank, Hans 44, 58, 59, 62, 63, 79, 120, 124, 125, 128, 129, 138, 203, 249, 256, 296, 301
Franz Josef I. 46
Freitag, Fritz 264, 289
Friedman, Philip 243, 247
Fylypovych, Ivan 119
Galant, Mykola 42
Galen, Clemens August von 17, 18, 45, 208, 210, 213, 224, 225, 237, 301, 302
Goebbels, Joseph 40, 67, 70, 76, 77, 255, 259
Gojdych, Pavel 155
Golczewski, Frank XII, 199
Goldhagen, Erich 237, 238
Gregor der Theologe 195
Grelka, Frank 85
Gribanovskij, Anastasios 210
Gröber, Konrad 52
Haag, Herbert 48
Halibey, Ivan 281
Hammer, Salomon 207
Hanke, Gregor Maria XII
Harnack, Adolf von IX
Hayova, Oksana XI
Heitzer, Horst W. 28
Helfmann, Osyp 249, 250
Hentosh Liliana XII, 102
Heraklit 125
Heydrich, Reinhard 61, 66, 73, 185, 186, 187
Himka, John-Paul 14, 213, 219
Himmler, Heinrich VI, 46, 58, 154, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 218, 226, 228, 234, 255, 256, 257, 270, 278, 282, 287, 292, 298
Hirnyak, Mykola 273
Hirnyj, Ivan 242
Hitler, Adolf 13, 28, 40, 41, 46, 47, 50, 51, 55, 62, 66, 67, 69, 70, 73, 90, 97, 99, 102, 109, 113, 120, 121, 129, 130, 154, 155, 157, 158, 254, 256, 262, 271, 296
Hlibovytskyj, Vasyl 59
Hlond, August 32, 209
Hnatevych, Bohdan 120, 126, 132
Hofmann, Johannes XI
Hofmann, Michael 39
Holoyda, Ivan 281, 289
Hordynskyj, Volodymyr 241
Hromadskij, Alexij 75, 175
Hrynioch, Ivan (Kovalenko, Orlov) 21, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 104, 257, 262
Hrytsay, Volodymyr 97, 203, 213, 240
Humenyuk, Mahdalyna 166
Illert, Martin XII
Ilnytzkyj, Roman 108, 160
Iš^ĉak (Ishchak), Andriy 39
Isaacs, Diane 244
Ivanovych, Avksentiya 48, 49, 50, 51
Johannes der Täufer 195
Jong, Johannes de 221
Kahane, David (Matviy) 198, 200, 202, 203, 204, 212, 213, 215, 226, 237, 239, 240, 242
Kajetanowicz, Dyonizy 45, 248
Kaltenbrunner, Ernst 220, 277, 278
Karin-Danylenko, Serhiy 97, 155, 265, 279
Karovets, Makariy 44
Karpynskyj, Osyp 281, 282, 287, 289
Katrin, Boeckh XI, 66, 78
Katzmann, Friedrich 216
Kedryn, Ivan 103
Keitel, Wilhelm 254
Ketsun, Volodymyr 273
Khomiyak, Mykhailo 184
Khomyn, Roman (Rafail) 240, 280
Khomyshyn, Hryhoriy 34, 41, 44, 49, 100, 144, 155, 183, 272, 273, 281
Khrushchev, Nikita 99
Kinal, Andrey 274
Kladochnyj, Josyf 90, 91, 135, 178, 223, 281, 282, 289
Klepinin, Dmitrij 242
Klymiv (Lehenda), Ivan 90, 134
Knorr, Herbert 195
Koch, Erich 2, 66, 70, 71, 74, 75, 149, 162, 225, 255
Koch, Hans 74, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 109, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 159, 175, 301
Kolf, Alfred 148, 154, 157, 158, 159, 187, 201
Konrad, Mykola 39
Kordovskyj, Antin 183
Korduba, Emanuil 280, 289
Korolevskyj Kirill 41, 178
Koropetskyj, Ivan 263
Kosiy 134
Kostelnyk, Bohdan 118
Kostelnyk, Havryil 34, 37, 39, 49, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 149, 158, 162, 200, 269
Kosyk, Volodymyr 160
Kotiv, Ivan 240
Kovalyuk, Danylo 280, 281, 289, 290, 291
Kovba, Zhanna 246, 248
Kovch, Omelyan 246
Kotsylovskyj, Josafat 274
Krawchuk, Andriy 14, 19, 47, 227, 238
Krochak, Theodor 290
Krypyakevych, Ivan 162
Kubiyovych, Volodymyr 25, 57, 59, 60, 61, 62, 120, 121, 124, 125, 126, 133, 136, 137, 138, 139, 146, 148, 152, 153, 159, 161, 203, 256, 257, 259, 265, 280
Kundt, Ernst 114, 194
Kuntsevych, Josafat 33, 170
Kybalyuk, Neofit 169
Laba, Vasyl VII, 258, 261, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 289
Labinskyj, Yevhen 246
Lade, Seraphim 60, 61, 210
Lakota, Hryhoriy 57, 144
Lammers, Hans Heinrich 254
Lang 82
Lang, Cosmo Gordon 186
Lasch, Karl 25, 31, 46, 120, 124, 139, 141, 143, 144, 159, 199, 215, 301
Lebed, Mykola 101
Ledόchowski, Wladimir 167
Leo XIII. 9, 163
Leshchyshyn, Vasyl-Vsevold 280, 282
Levenets, Mykhailo 261, 281, 282, 283, 289
Levytskyj, Bohdan (Lewin Natan) 242
Levytskyj, Kost VI, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 124, 132, 133, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 148
Levytskyj, Volodymyr (griechisch-katholischer Priester) 281, 282
Levytskyj, Volodymyr 169, 172
Lewin, Esekiel 98, 198, 206, 214, 216, 217
Lewin, Kurt (Roman Mytka) 98, 197, 217, 237, 239, 242, 267, 301
Lewin, Natan (Levytskyj Bohdan) 242
Lewin, Andreas 239
Lewin, Klemens 239
Lilienfeld 206
Lishchynskyj, Mykhailo 146
Livyckyj, Andriy 154
Lobodych, Roman 107, 150, 151, 269, 280, 287, 289
Lonchyna, Vasyl 125, 244, 249
Lopatynskyj, Damian 146
Lopatynskyj, Yuriy 87
Losacker, Ludwig 31, 45, 46, 144, 150, 151, 159, 199, 202, 215, 256, 268, 301
Ludemann 187
Lyatyshevskyj, Ivan 34, 42, 274
Lysyj, V. 149
Lytsynyak, Vasyl 146
Maglione, Luigi 32, 33, 219, 220
Maiblum, Bernard 215
Maier, Konstantin XI
Maletskyj, Myroslav 263
Malynovskyj, Oleksandr 59
Markevych, Oleksandr 281
Markov, Kiril 238
Martel, René (Dr. Frederic) 211, 212, 219, 233, 234, 253, 266, 267, 268, 274, 275
Martin V. 233
Melnyk, Andriy 89, 90, 102, 103, 115, 116, 118, 133, 135, 143, 154, 155, 156, 256
Menshova-Radishcheva, Nataliya 49
Metz, Johann Baptist 206
Middelhauk, Friedrich 87
Milyanych, Atanas 126
Mirchuk, Petro 116
Missala, Heinrich 285
Molotov, Vyacheslav 31, 56
Montini, Giovanni Battista 155
Morsey, Rudolf 301
Mose 144
Müller-Heck, Elisabeth XI
Mykytyuk, Volodymyr-Luka 146, 273
Mytka, Roman (Lewin Kurt) 242
Nahayevskyj, Isydor 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Navrotskyj, Osyp 265
Nechayev, Afanasij 242
Nemancevich, Antoniy 165
Neuhaus, Karl 220
Neumann, Heinzgeorg 150
Neumann, Karl 151, 179, 227, 252, 253, 268, 273
Nikolaj II. (Romanov) 49, 148
Nikolaus von Myra 194
Novitskyj, Oleksandr 282
Nowak, Magdalena 13
Oberländer, Theodor 87, 92, 93, 101, 104, 124
Ohiienko, Illarion 34, 59, 61, 62, 144, 183
Ohlenbusch, Otto 188
Oliynyk, Pavlo 248, 249
Omeljanovych-Pavlenko, M. 154
Orsenigo, Cesare 21, 33, 59, 60, 200, 245
Osborne, D’Archy 262
Paliy, A. 148
Paliyiv, Dmytro 106, 266
Pankivskyj, Kost 108, 115, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 157, 159, 188, 197, 201, 249, 256, 257, 258, 265
Papee, Kazimierz 155
Patrylyak, Ivan 234
Paulus (Apostel) 9, 97, 194
Peter der Große 67
Peters, Johannes 21, 22, 28, 79, 81, 82, 83, 103, 149, 157, 183, 192, 198, 200, 201, 202, 218, 237, 240, 241, 248, 295, 299
Petlyura, Symon 154
Petrus (Apostel) 194
Petrynko, Oleksandr XII
Pfleiderer, Karl Georg 117
Pies, Otto 22
Pius X. 164
Pius XI. 29, 30, 207, 208
Pius XII. 21, 33, 34, 35, 79, 82, 164, 168, 191, 193, 201, 203, 213, 214, 219, 221, 222, 223, 224, 230, 252, 262, 299, 300
Pobihushchyj, Yevhen 263, 290
Pohl, Dieter XII, 196, 212, 218
Pojizdnyk, Inna 15
Polyanska, Monika 240
Pompili, Basilius 30
Popgeorgiev, Stefan 238
Portnov, Andriy 3
Preysing, Konrad Graf von 224
Prokoptschuk, Gregor 123
Protsyuk, Juriy 178
Rahner, Karl 300
Rakovskyj, Mykhailo 245
Rak-Rachenko, Theodor 169
Rapljenović, Robert XI
Ravlyk, Ivan 101, 133
Rebet, Lev 95, 120, 121, 132, 134
Redlich, Shimon 197, 207
Reisch 187, 188, 189
Ribbentrop, Joachim von 31, 56, 105, 120, 121, 122
Rosenberg, Alfred 28, 55, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 92, 95, 103, 112, 120, 121, 123, 124, 129, 149, 179, 181, 182, 254
Rosenfelder, Karl 28, 55, 67, 68, 73, 103, 112, 154, 155, 180
Rotta, Angelo 21, 33, 39, 41, 45, 54, 178
Röw, Martin 287
Rudeyko, Vasyl XII
Rzepko-Łaski, Stanisław 21
Sachsen, Prinz Max von 150
Salzmann 187
Saprun, Severyn 281
Savchenko, Serhyj 273
Schenk, Walter 154, 187, 195, 203, 248
Schmidt, Paul XII
Schumburg, Emil 151
Senyk, Omelyan 134
Shakespeare, William 229
Shandruk, Pavlo 262
Sheptytskyj, Klymentiy (Kazimierz, Clemens) 8, 9, 39, 42, 165, 212, 240, 241, 266, 274, 280, 296
Shkarovskij, Mikhail XII, 65, 66, 77
Shomrony, Amiel 238
Shuchevych, Roman 87, 101
Shul, Dmytro 147
Siegel, Naftali 206
Sikorskyj, Polikarp 48, 98, 100
Simovych, Vasyl 138
Skakalskyj, Jov 282
Skobtsova, Maria 240, 242
Skrypnyk, Mstyslav 75
Slipyj, Josyf 33, 37, 39, 42, 49, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 178, 184, 203, 223, 237, 241, 260, 266, 268, 269, 272, 296
Snyder, Timothy 237, 238
Solohub, Halyna XI
Soloviy, Volodymyr 44
Solovjov, Vladimir 163
Sopulyak, Mykhailo 146
Stachiv, Volodymyr 105
Stalin, Iosif 35, 76, 99, 100, 295
Stehle, Hansjakob 14, 89, 155, 225, 226, 252
Stek, Marko 240
Stepinac, Alojzije 238
Stern, Maria 239
Stetsko, Yaroslav 7, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 113, 114, 115, 116, 119, 133, 138, 160
Stetsyuk, Volodymyr 282, 283
Stragorodskij, Sergij 100, 210
Streit von 79
Strossmayer, Josip Juraj 163
Struve, Kai XI, 39, 113
Stsiborskyj, Mykola 134
Surmach, Oksana 15
Syvenkyj, Lubomyr 281
Szeptycka, Jadwiga 32
Szeptycki, Andrzej (Andreas) 32
Szeptycki, Jan (Johannes) 32
Szeptycki, Leon (Leo) 32
Szeptycki, Piotr Paweł Leopold 8
Sziling, Jan 62
Telishchuk, Denys 147
Thiermeyer, A.-A. XII
Thöle, Reinhard X, XI
Tiesler, Walter 187
Timofeyev, Vasilij 242
Tisserant, Eugène 32, 34, 39, 41, 155, 164, 176, 203, 219, 224, 248, 252
Tomka, Miklós 301
Torzecki, Ryszard 15, 223
Tsehelskyj, Mykhailo 193
Turchyn, Andrew 15
Turchyn, Luka 119, 140, 158
Turiy, Oleh XI
Twardowski, Bolesław 45, 211, 225, 243
Tymko 133
Uhryn-Bezhrishnyj, Mykola 265
Urban VIII. 185
Val, Rafael Merry del 164
Valedinskij, Dionisij 53, 60, 61, 62, 183
Vanchytskyj, Yuriy 281
Velychkivskyj, M. 154
Veryha, Vasyl 263
Vesolovskyj, Yevstachiy 281
Vitoshynskyj, Ivan 95
Volkonskij, Pierre 39
Volodymyr (Fürst) 170
Voloshchenko, K. 192, 273
Volynets, Stepan 265
Voyakovskyj, Nykolaj 166
Vyatrovych, Volodymyr XI
Vydybida-Rudenko, Palladiy 61, 175, 282
Vyshnyakov 251
Wachs, Philipp-Christian XII, 93
Wächter, Otto Gustav 93, 107, 149, 150, 151, 152, 153, 196, 215, 255, 257, 258, 261, 265, 267, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 292, 301
Weber, Heinrich 236
Weichs, Maximilian von 77
Weirauch, Lothar 138
Weiß, Andreas XI
Weizacker, Ernst Heinrich Freiherr von 60
Werhun, Petro 26, 33, 59, 60, 81, 184
Westerkamp, Eberhard 137, 138
Wilden, Hans 80, 81
Witter, Josefa 240
Wolf, Hubert 213
Wühlisch, Johann von 64
Wyszynski, Stefan 237
Yarotskyj, Ivan 175, 211
Yatsenkiv, Roman 283
Yendyk, Rostyslav 203
Yitzhak, Arad 211, 217
Yones, Eliyahu 198, 216
Yushchenko, Viktor 3, 4
Zaytsev, Oleksandr 12
Zięba, Andrzej A. 155