Freier Zugang
IndicesIndex of Lists, Tables and GraphicsThe Treatises of Enneads in libri Platonicorum29specialis generalisque notitia in trin. 863A Comparison between imago dei and the Trinity in trin. 15133n341Common Elements between trin. 9 and 10198Lists of Activities of the Mind296An overview of Augustine’s Triads315Structure of De spiritu et littera364A Comparison between sermo 294 and De peccatorum meritis385n77Augustine’s Exegesis of Romans in De spiritu et littera432-434The Occurrences of exemplum in Pelagius’ Expositiones460n226Jer 31:31-34 in Augustine’s works508n299An Inventory of Phrasal/Thematic Parallels599-602Graphic 1: natural posse633Graphic 2: rescued posse (posse under grace)633Knowledge and Love in trin. 8659-660Knowledge and Love in trin. 9661Knowledge and Love in trin. 10662Most Frequently-Cited Verses in trin. 8-10 and De spiritu et littera669The Occurrences of Rom 5:5 and 1 Cor 13:12 in trin. 8-10 and De spiritu et littera670Index of NamesAncient NamesAbel626Abraham460, 512Adam226, 246, 410, 426, 429, 439, 460-461, 591, 608-609Alexander of Aphrodisias129-130Ambrose7n40, 28n74, 62n160, 78, 175, 183-184, 245, 333, 348, 399-401, 419, 532, 588Ambrosiaster180n430, 532-533Anaxagoras274Antiochus of Ascalon245Apostle John81n210Apostle Paul11, 51, 53, 57, 60, 87-89, 94, 96, 99, 105, 150, 180n430, 199, 204, 246, 312n724, 346, 369, 377-378, 393, 400, 419, 425n175, 427, 429-430, 434, 436-438, 441-442, 445, 450, 453-454, 458, 460, 469, 471-472, 484, 487n269, 488-491, 498, 507, 517, 519-524, 530, 532-533, 540, 551, 554, 570, 577, 581, 594, 599, 601, 638n132, 646Apostle Peter92Apringius393Apuleius44Aristotle43n104, 45n113, 129130, 234n554, 242n566, 275n641Athanasius78Augustine passimCaelestiusxxvin31, 365, 393, 404-405, 457, 589, 626, 626n92, 634n119Christcf.Jesus ChristCiceroxxviiin36, 2n10, 9, 18, 21, 44, 45n114, 45n117, 234n554, 244-245, 303-305, 313n726, 344, 353n877, 567n383Cyprian385n77, 387n80, 423, 507, 508n298Daniel397, 426David, King544Elizabeth396n112, 399-400, 426Esau513, 570Eve246, 474Evodius24, 222, 272, 498Gregory of Nazianzus164Gregory of Nyssa130Hilary of Poitiers7n39, 104, 129, 130, 135, 175-176, 182-184, 348, 532Honorius, Emperor391Irenaeus507Jacob513, 570Jerome153n372, 180n430, 391, 532, 625n89Jesus Christxxiii, xxiv, 4-6, 9, 15-16, 18, 20, 35-37, 40, 50-51, 53-57, 59, 64-67, 71, 89, 95n243, 105, 126, 145-147, 151-152, 154, 156-157, 159-161, 164, 172-177, 183, 251-252, 280, 320, 342, 348-349, 356, 361, 364, 368n47, 369-370, 374, 378, 380, 386n79, 389-392, 396, 400, 404, 410, 427, 429, 431-433, 439-440, 442, 444-445, 448-454, 457-463, 473n256, 475-476, 480-481, 489, 498-500, 504-505, 511-513, 517-519, 523-524, 527-528, 533-537, 552-553, 558, 577, 582-583, 589-598, 600, 607-616, 620-621, 624, 626, 629, 631, 637, 646, 649, 656, 658Job397, 426, 469, 472, 490Julian of Eclanumxxiv, xxvin31, 424n171-172, 532, 546n350Lot460Luther357Marcellinus311, 357, 364-365, 382, 384, 386n79, 388-395, 397-398, 404, 408-409, 428, 438, 508, 577, 581, 58-586, 590, 596-597, 609, 626-627, 631-632, 641, 657Marius Mercator404, 626Marius Victorinusxxxi, 2, 27n69, 32, 99, 104-105, 115, 129, 159n389, 167, 175, 179-185, 278-283, 286, 317-320, 327-328, 344-345, 348-349, 620n78Maximinus156n379Moses128, 500, 502Noah397, 426, 626Novatian333Numenius44, 182n435Origen420, 455n210, 456n211Palladius156n379Pelagiusxxiv, xxvin31, xxix, 152-154, 357-358, 365, 370, 399-400, 404-409, 438, 455-463, 473-474, 480-484, 493-495, 532-533, 538-540, 546n350, 561, 576, 589-590, 592n477, 596-597, 607, 609-612, 625, 627-632, 634n119Pharaoh460Philo157n383Platoxxxi, 42-43, 49-50, 64-65, 89, 93n236, 132,216n516, 224-225, 253n597, 274-276, 284, 305n703, 343-344, 487n269Plotinusxxi, xxxi, 2-3, 18, 27, 28n74, 29, 34, 44, 67n171, 69, 81n208, 94, 99, 113-115, 130-132, 160, 176, 179n425, 181n433, 236-238, 242-243, 260-261, 262n615, 275-278, 280-284, 286, 327, 343, 344, 352, 353n877Porphyryxxxi, 2-3, 18, 27n70, 28n74, 29, 67n171, 81, 94, 112-114, 125, 129-130, 181-182, 236-238, 242n566, 243, 280-284, 343-344, 352, 353n877Proclus280-282Quintilian2n10, 305, 308n716, 313n726Rufinus of Aquileia153n372, 455n210, 456n211, 578n419Rufinus of Syria626Saul, King544Tertullian333, 423, 507Theodorus282Varro23n54Volusianus311n722, 390-392, 508, 657Zechariah396n112, 399-400, 426Modern AuthorsAbramowski282n664Alfaric28n74Alici261n609, 262n614Armstrong131n330, 132n337Ayresxxi, xxv, 4-7, 39n99, 52n132, 135n347, 156n379, 157n383, 158n389, 179n425, 227n547, 236n561, 248n583, 301n690, 302n692, 303n693, 304, 310n717, 332n766, 333, 338, 340n791, 352n871Babcock195n471Bardenhewer491n276Barnes156n379, 472n256Bastiaensen533n333Beatrice28n74Bechtle43n104, 44n111, 181n435Beierwaltes157n383, 261n611Bell271n626, 274n636, 281n661Benz181n432Bermon216n516, 248n583Berrouard427n180-181, 488n270, 491n276Bochet105n262, 252n590, 358, 370n50, 404n129, 405, 408n139, 420n155, 420n158, 447n196, 456n216, 457, 458n220, 459n221, 459n225, 481n259, 539n342, 540n345, 586, 610n34Boersma172, 175-176, 183n445, 252n592, 280n656Bohlin455n210, 456n211, 493n282, 540n343Bonnerxxn1, 29n74, 74n191, 184n447, 383n67, 393, 396n112, 400n125, 420n155-156, 422, 423n167, 461n233, 484n265, 567n382, 575n413, 587n445, 626n91Booth231n551, 235, 242n566Brachtendorfxx-xxi, 3-4, 22n43, 38n98, 45-46, 68-69, 75, 84-85, 106, 112, 129, 133n341, 134n343, 138n358, 157n383, 220, 228n548, 232n551, 235n556, 236n561, 248n583, 271n625, 273n631, 294n686, 322, 325n756, 325n758, 33338, 345-346, 350-352, 353n875, 354, 451n205, 644n146Brechtken92n228, 92n233Brennecke104n257Bundy67n171Burger359, 363n39, 371n52Burnaby90, 92n233Burnell423n167Burns363, 424n171, 466, 569n388, 573, 574-575, 594Bussanich42n102Byers158n385Carabine131n330, 132n337Cavadini106, 341n795, 354Cayré90n224, 324n755Chadwick268n623, 532n328Charles-Picard311n722, 391n97Chevalier25n65Chroust531, 532n328Cipriani35n93, 104n257, 159n389, 179-184, 222n529, 349, 362n28-29, 620n78Clark175n416Colish244n573, 245n576, 261, 303n694Cooper180n430Corrigan181n435Courcelle28n74, 175, 242n565, 244-245Coyle45n116Cross125, 126n307Crouse4n23, 28n74, 98n247De Blic626n93De Broglie363n37, 466n240, 573n401, 574, 594De Plinval625n89De Veer488n270Delaroche385n75, 385n78, 425n175, 427n181, 438n190, 484n265, 488n270, 561n371, 626n91Den Bok565n377Dewart461n233Dideberg91, 347Dihle567n383Dillon112n285, 243n569, 472n254Djuth158n385, 568n383Dobbin566n381Dodaro55n143, 71, 303, 427n180, 462n236, 488n270, 491n276, 498n290, 584n428, 625n89, 629n90-94, 627n98Dodds113n288, 275n639, 276n646, 281n660Drecollxxiv-xxv, xxvin31, xxvii, xxviiin36, 6n36, 7n40, 44n109-110, 113, 125-126, 182n435, 278n653, 282n667, 283n668, 357n1, 358-359, 360n16, 361n22, 362n28, 373n58, 378n62, 383n69, 384n74, 386n79, 387, 388n84, 389n89, 391n91, 391n95,392n100, 392n104, 398n115, 398n117, 404n131, 405n132, 447-448, 455n210, 458n219, 459n223-224, 460n227, 461n231, 491n279, 497n285, 546n350-351, 561n371, 568, 569n388, 575n415, 585n434, 585n436, 592n482, 610n32, 610n34-35, 626n90, 626n95, 627n98, 630n108, 631n111, 632n117Drobner1Du Royxx-xxi, 2-4, 28n74, 29n79, 58, 76n196, 106, 271n626, 305n703, 306n708, 315n730, 346n823Duchrow59n155, 157n383, 158n384, 205n499Dunphy385n75-76, 386n79, 387, 391n91, 391n93, 391n98-99, 392n105, 393n107, 393n110, 398n114-115, 398n118, 409, 585n436Dupontxxvin31, 55n142, 106n267, 107n271, 132n333, 133n341, 147n364, 175n413-414, 252n592, 268n623, 385n77, 385n77-78, 389n90, 398n114, 456n211-212, 459n223, 460n227-229, 461n233, 462n233, 540n343-344Ebeling487n269Edwards277n650, 281n661, 282Evans370n50, 399n119, 405, 457, 460n229, 484n265, 493n282, 539n343, 561, 625n90Feldmannxxvii, xxviiin36Ferguson539n343Fessler463n237-238Fine50n128-129Fischer42n102, 45n115Fitzgerald451n207Flasch29n74, 361, 491n281Fortin389n88, 582n421Frede567n383Fredriksen491n279Frend384n71Fürst153n372Gathercole519n308, 531n322, 531n324, 531n326, 532n328-329Geerlings55n143, 462n235-236GerberGilson29n74, 222n528-529, 223n534, 224n540Gioia39n99, 75n193, 176, 179n425, 345Grabmann64n165Grandgeorge28n74Greshake455n210, 459n222, 461n233, 462n234Grossi385n77, 398n114Gunton5, 6n35Hadotxxxi, 3n19, 44n109, 132, 181, 182n435, 182n438, 185n453, 275n639-641, 276n645-646, 278n653, 279n655, 280n656, 281-282, 327Harnack493n282Harrison67n173, 157n383, 206n501, 361n25, 362n28, 467n245, 491n281, 570n392, 571n395, 575n415, 576n417Hendrikx22n43, 23n56, 24n60Henryxxxi, 28n74, 29n76, 275n639, 275n641, 276n645, 277n650Hölscher248n583, 294n686, 353n875Hombert2, 25n65, 87n219, 360, 385n78, 457, 483n264, 545, 546n350, 548, 562n372, 573n400, 576, 585n431Honnay365n40Hornxxii, 236n561, 242n566, 352n871, 565n377Hughton87n218-219Inwood566n381Johnson157n383, 158n386Kaiser184n446Kanyxxv, 1, 3n20, 22n43, 22n47, 22n50-51, 23n54-55, 24n60, 52n132, 104n256, 125n306, 130, 179n425, 242n566, 261n611, 322, 392n101, 657n3Karfíková362-363, 570n392, 573n399Katayanagi575n415Kenney29n75Kirk274n636Klöckener389n89, 392n104Kobusch568n383Kreuzer268n623Kries66n168Kusch324n755La Bonnardière2, 22, 23n56, 36n96, 87n219, 307n711, 367n42, 507, 508n297-298, 508n300, 509n302-303, 517n307Lambergits405n132, 546n350, 547n355Lancel384n71Lebourlier363, 466, 568, 573-575, 594Léon-Dufour363,567, 568n384Lettieri305, 361-362, 491n281Leyser574n404Lloyd125n306Löhr47, 527n316, 629n106Löhrer51n131, 55n142, 90n221, 346n821Lorenz360Lössl360-361, 519n308Ludlow420n157MacDonald50n130Madecxxvii, 4n23, 29n74, 36n95, 55n142, 78n201, 113n288, 185n453, 472n254, 472n256Maier384n71-72Majercik281n662, 282n663-664, 283n668Manchester283n671Marafioti357-358, 364n39, 383n68, 399n122-123, 405n133, 408n139, 413, 482n262, 491n278, 496n284, 497n285-287, 507n296, 508n299, 525n314, 569n388, 570n391, 575n415, 576, 582n422, 585n434, 586, 625n89Markschies333n769Markus172, 206n503, 207n504-505, 224n540Marrou185n453Martin488n270, 490Matthews, A. W.28n74Matthews, Gerath34, 50n130, 245Meconi43n108Menn49n127, 50n130Meyer359-360, 363n39, 368n46, 370n51, 371n52, 372, 373n57, 375n59, 376n60, 378n62, 378n64, 435n184Meyerhof64n165Miles67n172Miyantani420n155, 420n158Moreau311n722, 383n68, 384n72, 384n74, 391n91, 391n96-97, 393n107, 561n371Morgenstern393n106Mosher306n710Müller, Christof64n163Müller, Hildegund451n207Nash159n390, 224n540Nisula422, 423n165, 424, 425n175-176, 587n445Nörregaard28n74O’Connell28n74, 67n173, 77n198, 385n75O’Daly34n88, 117n295, 243n568, 389n88O’Donavan41n101, 43n104, 44n113, 268n623, 582n422O’Donnell28n74, 29n74, 67n171, 323n749, 324n752, 324n755O’Meara28n74, 81Ogliari514n305, 515n306, 567n382Parke242n565Pépinxxii, 129, 140, 229n549, 234n554, 236, 244, 261n611, 352n871Perler23n58, 385n78, 585n430Pierenne461n233Pietsch64n165Plagnieuxxxiii-xxv, 358, 394n111Platz636n124Plumer180n430, 306n710Poque385n78Rees455n210Ring361n26Rist43n105, 299n688, 565n377, 566n381Rivère461n233Ryan462n234Schindlerxxii-xxiii, 2-3, 22, 23n56-58, 24n60, 25, 52n133, 58-59, 75n193, 90, 106, 157n383, 158n384, 158n387, 160, 164n402-403, 181, 183, 205n499, 244n571-572, 245, 302n692, 303n693-694, 305, 306n708, 307n711, 308n716, 315n730, 325n756, 345, 346n823Schmausxxiv, 1-2, 301n690, 302n692, 322-323, 324n751, 325n756, 336-338, 353n875, 354, 644n146, 644n149Schmiga209n510Schubert532n328Schulz-Flügel87n218Schumacher160Schwager459n225Slenczka487n269Smalbrugge44n108Smith113n288Solignac28n74Souter180n430, 455n210, 456n211, 459n226, 460n229Squires396n112Stammkötter64n163Stimpfle487n269Studerxxi, 4-7, 36n93, 36n95, 51n131, 52n132, 55n139-140, 55n142-143, 145n362, 185n453, 305, 307n711, 346n821, 362n29, 462n235-236Stump575n415Tardieu282n667TeSelle29n79, 405n132, 467n245, 566n381, 570n392, 573n401, 576n417, 577n417Teske125n306, 222n528-529, 223n534, 224n540, 225n542, 272n629, 359, 363n39, 367n43, 368n46, 371n52, 375n59, 376n60, 399n123, 400n125, 469n250, 472, 473n256, 574n404Testard578n245Theiler3n19, 28n74, 112-113, 129, 244Thier455n210, 456n211, 459n224, 461n232-233Thonnard582n422Tillemont22, 23n55, 23n57, 24n60, 153n369, 311n722-723, 386n78, 387, 388n85-86, 391n91-92, 391n97, 391n98-99, 404n132, 484n265, 578n419Torchia195n471, 209-211, 351Tornau43n105, 260-262, 299n688, 350Van Bavel91n227, 132-133, 134n342, 347Van Fleterenxxn1, xxvin31, 46, 77, 78n201, 153n369, 159n390, 160, 323n749, 388n86, 393n109, 426n177, 438n187, 488n270-271, 489n273, 490, 491n276-277, 570n392, 582n423, 635n123, 636n125Van Oort389n88Vanneste527n316, 629n106Verbeke158n384-385, 245n577Verhees367n42Verschoren519n308, 531n325, 533n335Von Heyking582n421Warnach160Watson55n140, 67n171, 644n145Weedman184n446Wermelinger398n115, 398n118, 399n119, 404n131, 462n233, 626n91, 626n93, 626n95Wetzel491n279-280, 570n392, 573n400, 575Wiles532n331Williamsxxi, 4-7, 22n43, 39n99, 52n132, 75n193, 106, 332, 341n795, 345, 354Wisse6n38, 52n132Wolter487n269, 494Yam55n142, 106n267, 132n333, 133n341, 147n364, 175n413-415, 197n478, 252n592, 304n699, 340n793Yates423n167, 519n308, 531n326, 532n331, 533Zumkeller359, 367n43, 371n52, 375n59, 376n60, 399n122-123, 400n126, 515n306, 625n89Zwolloxxin8, 176Index of CitationsBible VersesGenesis1:26-27xxin81:26105n262,176, 1833246Exodus20:17377, 426, 478, 538, 66933:11128Numbers11:4422n162Deuteronomy30:1673n1861 Kings8:465801 Chronicles16:1195, 98-99Psalms [LXX Psalms][7:15]166, 6669:2253n59611:5 [10:6]93, 66512:7 [11:7]46816:2.450924:1450930:3 [29:3]53936444, 47636:8-11 [35:8-11]440, 444-445, 451, 59136:8-13 [35:8-13]369, 441, 60736:10 [35:10]472, 60736:11-13 [35:11-13]432, 44138:7105n26241:5 [40:5]53950:950954:8 [53:8]53954:2150967:1450968:31 [67:31]46869:32 [68:33]95, 99, 647, 666-66772:20105n26273:28 [72:28]41n101, 615n5488:450988:29509102:27-28509103368n46, 562-563103:2-5 [102:2-5]382, 434, 445, 555, 557, 561-562, 568-569, 572, 640103:4 [102:4]445105:4 [104:4]95, 98-99, 647, 666111:1 [110:1]253n596, 668119:85 [118:85]539137:1253n596143:2 [142:2]395-397, 427, 580, 630, 666-667Ecclesiastes1:18495, 6147:21580Wisdom8:21478-479Sirach10:5474Jeremiah31368n4631:31-34xxix, 364, 375-378, 433, 436, 449, 501, 504-505, 507-510, 515-518, 520, 524, 530-531, 593, 63731:31-3250931:3250631:33-34509, 52031:33506-507, 512, 518-519, 63731:33b173, 51031:33c-34511, 51331:34376, 512, 638Habakkuk2:473n186, 470Zechariah12:10386n79, 447, 610Matthew5:848, 472n2565:265825:37146n3645:385826:125807:75507:1274, 777:21168, 666-66711:28167, 66612:37167, 66719:174520:1657122:19-21105n26222:37-4066522:3773, 66822:407724:19167, 66626:41487n269Mark12:3366514:38487n269Luke11:20500John1157n3831:75031:85801:9147, 369, 432, 444, 607, 6141:125531:16369, 432, 4441:174703:5385n773:6487n2694:131665:145396:44306, 4516:63487n26912:2524613:1-1746214:630614:21377, 511, 61515:1312816:1330617:3510-511, 518, 558, 61519:11544Acts17:27-28663Romans1370, 469, 471, 475, 477, 521, 6041-3359, 368-369, 378, 435-436, 5881-6436, 5881:14601:5533n3331:7432, 4421:84601:104601:14-233701:16-1773n186, 433, 470-471, 520-5211:16-23433, 4361:17533n3331:186041:18-23367n44, 470-472, 521, 6071:18-25472n2541:21370, 458, 471-472, 4801:24434, 5442369, 370, 435, 440, 475, 477, 521, 533, 6042:45402:5533n3332:8533n3332:8-14433, 520-5212:94342:11434, 5302:13433, 521-523, 5332:14520, 532-533, 6382:14-15xxix, 364, 367n44, 375-376, 433, 435-436, 449, 504, 514, 519-521, 523-524, 526-533, 588, 593, 638-6392:164342:17-29367n44, 369, 374, 432-433, 435-436, 442-443, 445, 484, 5212:25-29444, 484, 485n266, 4872:264332:29487, 5873368, 435, 5373:20367n44, 405, 433, 436-437, 446, 452-453, 455-456, 481, 482, 486, 495, 590, 604, 6133:20-24358, 367n44, 405, 432, 436, 452, 455-458, 461-462, 537, 551, 589, 6013:20-26433, 4783:20-273733:20-31456n2163:21367n44, 454, 459, 4613:21-24369-370, 372, 453-454, 588, 6113:22368, 432, 437, 448, 454, 457, 459, 592, 6113:22-234563:22-24433, 5213:23454, 457, 4653:24433, 437, 454, 459, 5223:254623:27368, 371n54, 372-373, 433, 435-437, 467, 478, 480, 537, 551, 5883:27-284563:30434, 436, 535, 537, 5513:31378, 434, 436, 537-538, 5884:3434, 5514:5433, 434, 4374:15418, 432-433, 4864:16-174334:1943355885-6435, 6095:573, 85-86, 93, 137, 366, 367n42, 367n44, 403, 411, 414, 417, 420, 431-432, 492, 501, 510, 525, 530, 559, 584, 587, 595, 605, 607, 612, 634, 665, 669-6705:12-21359, 369, 386n79, 409-411, 437-438, 440, 460, 591, 608-609, 631, 6695:12180n430, 385, 426, 429, 433, 460-461, 4945:13433, 458n2195:13-195915:144615:14-184395:16461, 6095:20-21367n44, 369, 428-429, 432, 439, 6095:20433, 486, 49265886:1-11367n44, 4326:1-2428-429, 4396:34946:3-44396:3-11369, 431, 4396:44346:124347373, 422, 423n166, 426-427, 436, 482, 489, 491n276, 498, 537, 562, 5887:6420, 487, 494, 5877:6-25367n44, 374, 433, 484, 486-487, 4947:6-274357:7366, 367n44, 374, 377-378, 416-417, 420, 423, 425, 427, 429, 431-434, 453, 477-479, 486-487, 492, 535, 591, 6697:7-84787:7-134337:7-154927:7-25374, 427, 437-438, 486, 488-491, 493-494, 570, 588, 591, 611-6127:94587:11416, 418, 429, 432-433, 4857:124817:12-134787:14481, 487n269, 489-4907:15-234887:18629n1057:18-20461, 610n327:19-20426-4277:22433, 438, 493-495, 525, 588, 593, 611-6127:22-23488n270, 490-491, 636n1257:24-25426-4278:14898:2458, 5898:3-45058:64338:7433, 5018:10461, 610n328:15434, 458, 533n333, 5508:2873, 6658:29105n262, 5408:29-30419, 432, 514, 539, 5898:30367n44, 437, 512-515, 5409436, 438, 513, 537, 574, 5889:7-13367n44, 433, 436, 438, 512-5149:85139:10540n3449:10-29437-438, 513, 570, 5919:11513, 5719:12513, 5919:14434, 437, 567, 5729:15540n3449:16445, 540, 569, 5729:174609:27540n3449:28533n3339:30-32434, 436, 55110436, 537, 58810:3-4434, 536, 55110:453610:6-9434, 53610:853610:945910:1343410:14433, 51110:19533n33310:30-3253511436, 537, 58811:254011:6433, 52211:1353311:2452411:33-36383, 434, 437, 58111:33434, 436-437, 540n344, 567, 572, 58512436, 58812:343412:134601358813:1434, 54313:893, 66513:9-10433, 50113:943313:1052514-1643515:1446016:274601 Corinthians1:4460n2291:31360, 487n269, 5452:124334:7360,380-381, 420n156, 434, 535, 543, 545, 546n350-352, 547-549, 554, 565, 571, 595, 6698:2-395, 647, 6668:373, 93, 619, 665-6679:21458, 5899:2454010:6422n16211:710512:3168, 175, 666-66713:754913:8-12516, 51913:9.12229n549, 66813:11-12377, 511, 518, 638, 65813:12133, 383, 401, 519, 530, 534, 578-579, 583-584, 595, 600, 635, 664, 666, 67013:1348, 93, 66415:20-2246015:14.1766415:2556215:4152915:545622 Corinthians3418, 480-4823-5368n46, 502, 504, 6153:3377, 502, 506-507, 517, 5243:3-6433, 502, 5183:3-9374, 433, 484-4873:4-66123:6xxix, 365-367, 373-374, 377, 416-420, 428-429, 431-432, 453, 481, 487, 504, 507, 517-518, 587-588, 6693:6-74813:7-95023:165003:16-175013:17433, 500, 502, 541, 6123:1810545034-56154:1-7433, 502-5034:5-6503-504, 613, 615n494:165655035:2-45035:5433, 496, 502, 504, 612-613, 615n505:6-75835:747, 415, 600, 635, 6645:17459, 589, 6095:21433, 502-504, 612, 615n516:2-1087, 896:11460n229Galatians2:15-165352:19180n430, 459, 589, 6092:21535, 5373:1180n4303:8535, 5513:20180n4303:21-235053:23180n4304:995, 647, 666-6674:17180n4304:214604:29487n26954895:2180n4305:55535:652, 414, 496, 498, 525, 6065:1473, 6655:17423n166, 487n269, 4906:273, 458, 589, 6656:8487n269Ephesians4:8535, 5374:24134Philippians2:13395-396, 432, 535, 539, 554, 5713:12-144003:136663:13-1595-96, 647, 666-6674:18460n2294:21539Colossians1:15105n2621:16154n3762:154613:9-101343:10105n262, 513, 6491 Thessalonians2:5-7422n1622:20460n2294:1460n2292 Thessalonians3:1460n2291 Timothy1:548, 93, 296, 6641:8463-464, 4921:8-9370, 433, 4631:9463-4642:75323:2460n2296:10422n1622 Timothy1:104611:16460n2294:7540Titus2:1273n186Hebrews10:29386, 447, 610James1:5-6552-5531:15666-6671 John1:5831:86301:91602:1081, 833:2173, 511, 513, 518-519, 615, 637, 649, 6584:15494:7-8834:136664:8, 4:1674, 75n192, 77, 79, 83, 93, 135, 666-6674:2081, 83, 935:7-8666, 668AugustineAcad.2,5293,13252n590an. quant.33271n62634222n531, 224bapt.3,27252n590beata u.1,4292,7271n6264,35-3635n93b. uid.17,21483n264ciu.1, praef389n87, 391n952,1389n87, 391n953,14422n1636,623n547,23271n62683n14, 43-448,4271n626, 3108,543n1068,6271n6268,843n1078,104728,1193n2368,13ff448-11310-3111011, 29, 343, 47210,929n7810,1029n7810,2329n78, 283113n14, 307, 307, 310, 32311,1658211,25271n626, 273-274, 307, 310-31111,26271n626, 285n672, 307, 316, 322, 355n89311,32185n4531223, 307n71112-14307n71114,792-9316,16422n16316,2750922,1523n54conf.1501,150n130, 2092,9531, 532n3273,41245n57841295,24419, 5886,6419, 58878, 45-46, 65n167, 343, 3527,22577,3257n6037,55647,1328, 35n91, 147, 1607,16277,16-18635n12384908,1635n1238,31291050, 220, 228n548, 234, 336n779, 483, 49010-1132410,7233, 635n12310,12-1523410,15234n55510,36223n53410,4048310,4548310,56483n26410,6048311324n755, 336n77911,132812324n75512,6635n12313323, 324n755, 41313,1041313,12271n626, 274, 316, 322, 324, 325-326, 327, 35513,18635n123cont.cont.423n1663,8483n2648,20577n417corrept.17437, 585n4321451423-2551449514diu. qu.9252n590, 252n59030268n623312131,1245n5763574, 92-9335,174n190, 92n229-23135,292383064689, 34346,164n16446,26451,2271n62651,417259636n12361,7636n12466488, 490, 49366,5437, 48867,5271n6266856968,5569-57074172doctr. chr.prologue305n7061,22071,3-40268n6232,55305n7062,58305n7063,1072n185en. Ps.35,6636n12445,6508n29963,2483n26467,11483n26473,23508n299, 5098250989,4483n264102562102,3-10562102,5562102,6562102,7-8562102,9562102,10562104,6-7509104,7508n299110,3546118508n299, 509118,8,4424n170118,11,5483n264118,12,5483n264118,29,1483n264118,37,6483n264131,19483n264138,13483n264ench.81577n417118f636n124ep.7223n53411302n69228,3180n43064385n77, 387n8073153n37273,6153n37275,14508n29982,18508n29991,3483n264132-139390132390, 391, 392, 657n6133390134393135 390, 391n96, 392, 392n100135-138391, 657n6136311, 390, 391n96, 392n100, 657136,2508137385, 390, 391n96, 392138385, 390, 391n96, 508-509138,7509n301, 508n299139383n68, 384, 385n74-75, 386n79, 388n84, 390, 609139,3384n73-74, 388n84140360, 388141387n81143311, 383n68, 392143,2-4392n102143,3657n4143,4392146153-1541477814878151390, 391n98, 392n105, 397, 586, 631162xxvi, 24162,224n61169xxvi, 24169,124n62, 657n517422, 23n52, 24191574n404194574217,5575228,7483n264266,2508n299exp. Gal.46636n124exp. prop. Rm.exp. prop. Rm.423n16613-1863637-46491f. et symb.f. et symb.7n39, 182n436, 33220332gest. Pel.gest. Pel.154, 396n112, 406-4075,14508n299, 50911,25387n8023404, 626n9525627n9846-5215246152, 153n370, 407-40847153, 153n373, 4075015451153-15454625n8961406, 58962406-407, 589gr. et lib. arb.gr. et lib. arb.567n382, 574n404, 576n4175567n38215,31483n264Gn. litt.Gn. litt.66, 235-236, 3927228n548, 2347,21,272347,21,28220, 233, 234, 35210385n7512,6,562n161, 66Gn. litt. inp.5,24271n62616,55-6017216,61191Gn. adu. Man.1,43483n2642,6635n1232,3036n96gr. et pecc. or.gr. et pecc. or.4071,11407, 571n393, 573, 576, 5891,23404n1311,25571n3931,40-415891,414071,424631,54400-401Io. eu. tr.23,9132n33426440n19226,4451-45255-58462992399,8-9192n460102,4252n590c. ep. Pel.c. ep. Pel.5741,22437, 489n2721,27577n4171,375753,23582n4244,13575c. Iul.c. Iul.423n166, 519n308, 5324,255326,4036n966,82508n299, 509c. Iul. imp.c. Iul. imp.423n1661,107577n4172,217577n4172,226577n4173,84508n299, 5094,129483n2646,18483n2646,41483n264lib. arb.lib. arb.222, 272, 455n210, 498, 5591,84981,9-104981,9498n2891,16271n6261,18271n6261,24222n532, 223n5332272n6292,12722,7182n437, 271, 273, 310n7202,475642,50-535612,50559-5602,515602,525592,53272n629, 560n3653,165643,52564mag.mag.66, 157n383, 206-207620729-3120729-4566n1693866n170mend.mend.157n383nat. et gr.nat. et gr.47, 80, 153, 359, 396n112, 399, 406-408, 473-474, 527n316, 535, 537, 553, 627, 629, 6312406, 5893-4152n3684-75538-10627, 6298627n99, 62816-2155330-394743380n206, 474344743780n2073947, 80n20547153, 5534855349-5962949628n10053628n101-10257527, 62959152n36764527, 62969527, 629703997180n20574-75399-40077527, 62981527, 629nupt. et conc.nupt. et conc.423n1651,30-37491n276pecc. mer.pecc. mer.xxiv, xxvi, 178, 311, 321, 357, 359, 379, 383-387, 389, 391, 393-394, 396-397, 398n114, 404, 409-410, 424-427, 437, 439-440, 444-445, 447, 483n264, 490, 491n276, 546, 547n355, 548, 562, 585-586, 591, 597, 607-608, 627, 629-6321379, 384, 386n79, 393, 4251-2384n74, 388n84, 107, 438, 561n371, 588, 6271-3385n74, 388n841,1384n74, 388n84, 391n94, 627n981,64271,9-20369, 385n77, 410, 426, 437, 439, 608-6091,146091,214391,154261,174101,194631,21-374111,54508n2991,574241,63626n921,646261,70424-425, 626n97, 6302379, 384, 386n79, 391, 393, 631-632, 6342,1391n94, 410, 626n97, 6302,4-54242,4425n1762,5483n2642,7-114102,7364, 382, 410, 577, 583, 627, 6302,8-183972,8397, 410, 6302,94112,1071, 4112,11410-4112,14-17491n2762,174272,183972,19-204002,26630-6312,28-31548, 559-5612,295612,28546-548, 559-5602,30546-548, 559-5612,31546n352, 548, 559-5602,325772,3471, 396, 630, 631n112, 6342,37.39-434102,39-434102,434472,44-46424-4252,474102,48712,54; 2,595623379, 388n84, 393, 408, 409, 438, 590, 6263,1391n94, 409, 456, 626n973,2409perf. iust.perf. iust.393, 396n112, 423n1653258436584perseu.perseu.483, 57518437, 5855257553483praed. sanct.praed. sanct.51, 5753517545823n55, 57511437, 58522483n264retr.retr.xxvi-xxvii, 23, 223, 352, 357, 383n68, 388, 437, 489-4901,4,4161n398, 223, 225, 228, 3521,8,2161n398, 223n534, 224, 3521,23,1489-4901,24,2489-4901,26,2489-4902,1,1489-490, 545, 5752,1523n55, 242,1623n532,36-383882,37xxvii, 357s.11,1508n29915,9483n26425,1508n299, 50932,9483n26443,3271n62652302n69252,17191n45753,14191n45796,1483n264117302n692152,9483n264155,6508n299160546196A,2508n299212,2508n299269384n72288157n383293383, 385n78, 388n84294xxvi, 383, 385, 387-388, 398, 585, 609, 631294,1398n116, 399n120294,19398294,20398, 399n121348,3252n590s. Dolbeau 21585s. frg.483n264s. dom. m.s. dom. m.5821,335821,395821,56582-583Simpl.Simpl.420, 423n166, 488, 490, 491n279, 491n281 492, 514, 562n372, 570n392, 573-575, 585, 591, 5941,1437-438, 488, 491-493, 513n304, 569-570, 588, 5911,1,1-74921,1,14-154921,1,17420, 4921,2361, 437-438, 445, 513-514, 540, 568n386, 569-573, 570n392, 575, 588, 5911,2,3513, 5401,2,7445, 5721,2,8514n3061,2,95711,2,10540, 5711,2,12-15438, 569, 5721,2,12345, 5711,2,13438, 568n386, 5721,2,165721,2,18585n4321,2,21360, 483, 564sol.sol.111, 176n419, 222-223, 3241,2-61111,3112n2791,5112n280, 112n2821,7112n2811,15112n282, 4832,12271-273, 310n720, 324, 4372,13252n5902,34-35222n5302,35224spir. et litt.spir. et litt. 1-66 appear almost in every page of 357-595 (Chapter 2), 602-616 (Chapter 3.2.1.), and 625-642 (Chapter 3.3.1.).trin.trin. 8-10 appear almost in every page of 1-356 (Chapter 1), 617-623 (Chapter 3.2.2), and 642-652 (Chapter 3.3.2.).trin.1-4xxi, 6-7, 251-7341n795187, 341n795, 6431,12561,4-8271,427n68, 981,5210n5121,827n681,91561,16210n5121,2036n941,2435n921,2635n921,31452-4341n795287, 128, 6432,1128n316, 1352,435n922,5170, 185, 349, 620n782,16210n5122,25472n256, 4722,27128n31736433,1210n5123,85024302n692, 462, 6434,7636n1244,103084,11271n6264,30301n690, 302-3035-725-27, 98n247, 103, 125-127513, 26, 85, 124-1255,1xxiv5,31245,51245,61245,7-9125, 127n3095,1026n66, 1255,1131, 1255,1227, 1255,15-17620n785,17127n3096127, 182, 3496-1124, 1356,7127n310, 135n3486,1136n95, 104n256, 176, 1776,12472n256, 643713, 104-105, 124-125, 127-128, 1767,1-31257,21257,7127, 127n3097,7-81257,101247,11125, 127n309, 1307,12104, 106n267, 125, 176, 183n4441121, 181n433, 260, 262, 299n688, 330-332, 64311-12a311-137, 342, 35411-14xxvii, 2111-15260-26211,5260n607, 299n68811,7260n60711,966312xxiv, xxvi, 55n14212-14341n79512-153n14, 25, 26212,7183, 349, 352, 64312,225512,24161n398, 224-22812,25261n6071323, 52, 69, 307n711, 473, 64313-1455n142, 47313,1-251n131, 5513,1-55113,55213,66813,7210n51213,128113,145213,2435n92, 8113,26521421, 71, 106, 134, 175, 177-178, 223n534, 227-228, 262, 270, 335-336, 338, 340-342, 354, 473, 528n319, 64314-15xxi, 5, 175-177, 252, 323, 65614,147314,1-655, 6914,6xxiv, 177-178, 338, 339n787, 341, 342n79614,6-1035414,7338-33914,7-10340-34114,8335, 33914,8-10223n53414,921, 334-335, 337-339, 34214,9-1033914,9-1164414,10xxix, 21, 261n607, 335, 336n776, 337, 340, 342n796, 644n148, 645n15114,10-1526214,1155, 335, 338, 340n79314,1217514,1334014,1421, 303-30414,15175, 178, 335, 340n79314,18210n51214,1935414,20549n35714,21226-227, 548-54914,21-2349914,24226, 35215xxviin35, 8, 12, 14, 23, 78, 99, 106, 131-133, 135, 146, 157, 164, 175, 177, 188185, 191-192, 262, 270, 299n688, 331, 341n795, 342, 347, 354, 635n123, 64315,178, 186n45415,1-29815,298-9915,419115,5104n256, 111, 135-136, 18415,936n9515,10472n256, 111n276, 111n278, 134n343, 262, 472n25615,11-13133n34115,12111n27815,17-22111n278, 14615,17-26164, 17715,20146n36415,20-2310615,20-24255n59915,21271n62615,21-2617215,23-26133n34115,27210n512, 136, 137n354-355, 137n35715,27-3334815,27-41133n34115,31-32137n35615,31-3313715,3815715,39472n25615,40223n53415,41299n68815,42-4513315,45349, 620n78, 185, 191-19215,45-50188, 190-192, 194, 35015,47192-19315,47-5017015,48185n452, 191-19315,50191-192, 19415,51190, 194uera rel.uera rel.35, 54, 76-77, 151, 176n4193252n590, 252n59018-19472n2552756433185n45372241n564995452-53271n62657271n62645-1137611076n197, 151112-11335n93, 34811213611376n197, 136, 151n366uirg.42483Other Ancient TextsAmbrosefid.333Expositio euangelii secundum Lucam4001,17-18399Expositio in Isaiam prophetam400off.1,7162n160spir.1,11184n447AmbrosiasterIn Rom.Rom 2:14532-533AristotleDe AnimaIII 4242n566MetaphysicsΛ242n566H2, 1042 b16-17129N6, 1092 b29129XII275n641Meteorologica234n554Nicomachean Ethics451094 a43Ten Categories7 a15-19129Cicerofin.45, 245V,16,44244, 344V,9,24244, 344III,5,16244, 344inu.245n576, 305n703II,53,16021, 303orat.II,39,162305n701, 344III,20,77305n701, 344Hortensiusxxviiin36, 245n578Tusc.I2445,3744n113Hilary of Poitierstrin.2,11352,291843,23129n322Jeromeepist.82391n99102153n372121532LutherVorrede Luthers186357n1Marius MercatorCommonitorii super nomine Caelestii404, 626n95Marius VictorinusAd Cand.20,17-18182n43731182n437adu. Ar.I 20105n258, 105n260, 183n443I 34104n258I 4332I 49-50282IA318IA 8-43318n733IA 8-27318n733IA 28-29318n733IA 28-43318n733IA 28318n733IA 29318n733IA 32318-320IB 49-62182n435IB 56280n659IB 58280n659IB 59280n657III 2320III 4327n761III 8280n657, 319n734, 320III 14280n657-658III 18182n437IV 5327IV 16278, 286n676-677IV 21182n437IV 25-26278, 279n655Nag Hammadi LibraryAllogenes (codex xi.3)282Zostrianos (codex viii.1)181, 182n435, 282Novatiantrin.31,3333n770PelagiusExpositiones370, 405, 408-409, 438, 455-459, 480-481, 532, 539, 589-590, 596, 612S 10, Rom 1:8460n229S 14, Rom 1:21458S 23, Rom 2:13533n334-335S 32, Rom 3:20481, 590, 609S 32, Rom 3:21461S 32, Rom 3:23456-457, 459S 33, Rom 3:24459S 33, Rom 3:25462S 34, Rom 3:27-28456S 45ff, Rom 5:12-21460-461S 46, Rom 5:13458S 47, Rom 5:16609S 57, Rom 7:9458S 59, Rom 7:18-20461, 610n32S 59-60, Rom 7:22493, 612S 60, Rom 8:2458, 589S 63, Rom 8:10461, 610n32S 64, Rom 8:15458S 68, Rom 8:29540S 69, Rom 8:30540S 76, Rom 9:16540S 85, Rom 11:2540S 82, Rom 10:9459S 113, Rom 15:14460n229S 126, Rom 16:27460S 179, 1 Cor 9:21458, 589S 217, 1 Cor 15:20-22460S 245, 2 Cor 3481S 246, 2 Cor 3:6-7481S 260, 2 Cor 5:17459, 589, 609S 316, Gal 2:19459-460, 589, 609S 328, Gal 4:21460S 339, Gal 6:2458, 589S 400, Phil 2:13539S 416, Phil 4:21539S 461, Col 2:15461S 509, 2 Tim 1:10461Epistula ad Demetriadem407, 455n210, 5328,4463Libellus455n210PlatoMeno22570a305n70380d 5-850n12881e-86b224n535Sophist284248e-249a274-276, 344Republic509b42, 343Phaedo72e224n536Phaedrus269d305n703274b-278e487n269Timaeus31B253PlotinusEnn.27, 29, 34, 44, 113, 275-277I 2 [19], 329I 4 [46], 729I 6 [1]69, 160, 275I 6 [1], 270I 6 [1], 370I 6 [1], 7-829I 6 [1], 7275-276I 6 [1], 927, 241n564, 343I 8 [51]275-276I 8 [51], 1329III 2 [47], 1329III 4 [15], 229IV 3 [27], 1229IV 7 [2], 1029n79, 34, 130, 344IV 8 [6]29n79V 1 [10], 127-28, 114, 343, 29V 3 [49]260-261V 3 [49], 4236V 3 [49], 5236, 238, 344V 3 [49], 6236n561V 3 [49], 8286n674V 3 [49], 12286n675V 3 [49], 13-14131V 3 [49], 16275n641, 276V 4 [7], 2275n641, 277V 5 [32]69, 29n79V 5 [32], 10275, 276n643V 6 [24], 5114, 344V 6 [24], 6275n641V 8 [31]69V 8 [31], 169n179-180V 8 [31], 270V 8 [31], 334, 130, 344VI 4-5 [22-23]29n79VI 5 [23], 1114, 344VI 6 [34], 15275n651, 277, 278n652VI 6 [34], 18275n641, 277VI 7 [38], 1128n71VI 7 [38], 41243, 344VI 9 [9]44VI 9 [9], 144, 343VI 9 [9], 644, 343PorphyrySent.28240112, 113, 114n290, 24344237-238, 344VP2822427n70ProclusIn Tim.iii 64282n666The Elements of Theology101280Quintilianinst.I,3,1308n716VI,2,3305n702, 344VII,10,14305n702, 344XI,1,45313n726XII,1,9305n702, 344Rufinus the SyrianLiber de fide62639626n94Tertullianadu. Iud.2,95073,75076,2507adu. Prax.15333Index of Subjects/TopicsAdam-Christ typology359, 369, 385n77, 386n79, 398, 409-410, 427, 429, 437, 439, 460, 586n436, 591, 608-609, 631, 658, 669ad se – ad relatiue, ad se – ad inuicem, ad se – ad aliud, ad se – ad aliquid13-14, 25, 85, 103, 121, 125, 137, 138, 141, 287, 303, 310, 311, 312, 316, 326, 329, 347, 355, 622aeterna merces, eternal reward377, 510, 512-513, 516, 518, 638aeterna uita, eternal life246, 319n734, 385n77, 429, 452n209, 510, 512, 518, 528, 558, 580Alexandria c.f. Carthage – Alexandriaallegory, allegorical exegesis166, 419, 420, 430-431, 588amicus, amicitia, friends14, 38, 116, 118-119, 126-128, 130, 140, 149, 153, 233, 399amor studentium16-18, 94, 99, 141, 190, 194-195, 198, 200, 206-209, 211, 214, 217-218, 228, 295, 351, 601amore iustitiae80, 370, 414, 443, 446-447, 453, 489n272, 495-497, 534, 549-550, 552, 573, 593, 606aphaireticism132apophaticism132Arian156-157ascentxxi, 8-9, 32-33, 36-41, 45-46, 49, 75-78, 84, 90, 160, 275, 343, 345, 356, 401, 428, 451, 472n254, 602, 617, 625, 635n123, 642, 645, 650-651, 654-655, 660assent, dissent51n131, 363, 380-382, 412, 543, 545, 547, 566, 567n382, 568, 571atemporal, temporal51, 55n142, 68-69, 98n247, 151n365, 154, 192, 212-213, 218, 332, 342, 510, 589baptism51n131, 302n692, 369, 384n73, 385-387, 398, 410-411, 425-426, 431-432, 439-440, 445, 459, 494, 558, 562-563, 588, 591, 609, 627, 629, 631, 658beautycf.pulchritudo, beautybegotten104, 157, 170, 173-174, 177, 179, 184, 187-188, 191-192, 194n469, 333n770, 349-350, cf. alsogenerationblessed, blessedness18, 48, 216, 218, 221, 226, 377, 512-513, 518, 557n359, 638, 658bonum8-9, 37-48, 73n187, 75, 80, 85, 93-94, 133, 144, 195n473, 199, 272, 296, 345, 366, 395, 407, 412, 414n150, 415, 417, 420-421, 426, 430, 444, 463-464, 470, 476, 480-481, 504, 510, 517, 529-530, 539, 544, 547-548, 550, 554-557, 559-560, 571, 576, 577n418, 587, 599-600, 604, 606, 615, 618, 624, 636, 641, 629n105, 663-665caritas-motif, love-motif9, 11, 59, 75-77, 90, 345, 401, 602, 617-618Carthage – Alexandria (as an example)7, 10, 62, 65-66, 68-69, 145-146, 149-150, 204, 205-206, 212, 219, 250-251, 346Carthage (as a place)xxvin31, 10, 22-23, 149-150, 153, 311, 383n69, 384-385, 387n80-81, 389, 391, 396n112, 398, 561n371, 585n430, 609, 626, 631, 655Carthage Donatist Conference153, 384, 391Cassiciacum Dialogues46, 77, 180, 182n436circumcision369, 373-374, 377, 405, 442-444, 446-447, 453, 456, 477, 481, 484-486, 534-537concupiscentia, concupiscence37, 40-41, 74-75, 80, 167, 209, 366, 377, 412, 416-417, 420-426, 428, 444-447, 453, 465-466, 490, 491n276, 492, 498, 506, 576, 587-588, 591, 593, 600-601, 605-606, 608, 624, 636, 667Council of Carthagexxvin31, 396n112, 404, 626Creator5, 97, 98n246, 105, 161-162, 178, 225, 402, 471, 476, 563, 604, 628cupiditas16, 71-74, 85, 92, 161-163, 169, 299n688, 421-424, 498, 600, 621, 663curiositas, curiosity195, 207-211, 351Decaloguecf.lawDelphic Oracle18, 242, 245, 650deus dilectio/caritas est11, 74, 75-77, 79, 86, 93, 97, 100, 135, 345, 617, 666-667deus ueritas est8, 11, 32-33, 35, 65n167, 75-76, 79, 401, 617divine illumination15, 65, 159-161, 194, 224-225, 227, 349, 352doctrina207, 365, 446, 449, 477, 580, 602; cf. alsoingenium, doctrina, usus in “triads”Donatist, Donatismxx, xxiii, 153, 367n42, 384, 388n84, 391, 575eschaton, eschatology13, 78, 96,229n549, 361, 377, 382-383, 394, 401, 463n236, 511-513, 517-519, 534, 558, 579, 583-584, 593, 598, 635, 638, 641-642, 649, 652-653Eunomian157evil, origin of45, 74, 92, 272, 275-276, 380, 498, 545exemplum – sacramentum55-56exemplum (of Christ)71, 356, 450, 459-463, 590, 596, 609, 610exemplum (others)460fides, faithfides non ficta9, 48-49, 52, 57, 93, 296, 530, 664intellectus fidei360lex fideicf.lawper fidem diligatur9, 47-50, 52, 75, 77, 499, 599, 618, 664per fidem Iesu Christi368-369, 431-432, 437, 440, 448-449, 454, 456-458, 476, 480, 535n336, 536, 600, 609-611per fidem ambulans383, 402, 415, 579, 583, 635forma10, 63-65, 88-89, 94, 124, 148, 151, 154-155, 159, 203-204, 214, 251, 279n655, 280, 343, 459n226, 460-461, 470, 511frui/uti101, 162-164, 268, 272n629, 300, 307, 309, 623generation179, 181, 620n78, cf. also begottenGentiles370, 376-378, 449, 519-521, 523-525, 527-533, 535-536, 607-608, 638-639Gnostic, Gnosticismxxviiin36, 282-283Hippo Regius306, 384n74, 388n84, 585n430Homoian156humilitas, humility11, 53, 55, 79-80, 369, 397, 442, 450, 472, 599, 601, 646imagines (imaginations)67, 241-242, 247-249, 251-252, 258, 267, 288, 295, 622imago Christi459imago deixxi, 2, 5, 7, 12, 14, 46-47, 71, 78, 85, 100, 104-107, 126, 131-134, 160, 174-178, 183, 186, 191n457, 192, 209n510, 252, 271n626, 307, 318, 325, 330, 332, 338-341, 347-348, 356, 378, 499, 511, 513, 519, 526-530, 533-534, 549, 553, 584, 594, 596-600, 619, 637-639, 649, 656-657imago dei (remnants)527-528, 530, 534, 639imago trinitatisxxiii, 21, 105-106, 190, 191n457, 194, 271n626, 307, 337, 341, 347-348, 354, 619, 645intentio uoluntatis259-262, 601, 663interior homo, inner man56n145, 66, 411, 413n148, 414n153, 416, 433, 438, 446, 449, 467, 489n272, 493-496, 499, 525, 533-534, 551, 553, 576, 593, 611, 614-615, 636-637interiore modo26-28, 61, 65, 79, 343iustitia dei370, 432, 448, 450, 452, 454, 457-459, 461-462, 469-471, 476, 478, 496, 503, 552-553, 589, 610-612iustitia minor579, 581-584, 637, 641-642iustitia perfecta, perfectio iustitiae87, 583, 641, 648iustitia, justice9, 71-72, 75-76, 80, 87, 100, 148, 165, 203, 219, 356, 368-370, 379, 382, 400, 402, 414, 419, 429, 431-432, 437, 440-441, 443, 445-448, 449n201-203, 450, 452-454, 456-459, 461-462, 465-471, 476, 478, 480, 495-497, 503-504, 510, 518, 524-525, 527, 534, 536-539, 541, 549-550, 552-553, 563, 573, 576, 578Jews369-370, 429, 442-443, 458, 475, 481-482, 499, 520-524, 533, 535-536, 540, 604-605Judaism373-374, 477know thyself18-19, 45n117, 71, 242, 248, 259, 262-263, 264n617, 265, 291, 312n724, 344, 353, 415, 650-651lawDecalogue / Ten Commandments374-375, 433, 484-486, 496, 499-500lex fidei358, 370-376, 414n150, 433, 435, 446, 467-469, 477-480, 482-484, 486-487, 501-503, 515-516, 518, 534-535, 537, 590, 592-593lex operum / factorum358, 368, 370-376, 433, 435, 437, 446, 456, 465, 467, 469, 477-480, 482, 486, 501-503, 515-516, 518, 534-537, 592-593Mosaic lawxxvii, 358, 372-374, 376, 416, 440, 475-477, 480, 482, 496, 521, 537, 586, 587n443, 590, 597, 604-605natural law245n576, 303n694, 358, 371, 416, 449, 475, 476-477, 496, 521, 532, 586, 587n443, 597, 604-605, 608praeceptum18, 37, 73, 239, 244-245, 247, 264, 287, 305n707, 365-366, 375, 379, 382, 402-403, 406-407, 411, 415-418, 421-422, 430, 453, 456, 476, 480, 486, 499, 504, 510, 538, 566n380, 578, 589, 601, 650, 664-665lex fideicf.lawlex operum / factorumcf.lawliberum arbitrium272, 363-366, 378-379, 381, 403, 406, 410-412, 418, 434, 453-454, 457, 475, 514, 526, 534, 537-544, 547-548, 554-555, 558-559, 561, 563-566, 568, 590, 594, 597, 601, 603-605,624, 630-632, 634, 640liberum uoluntatis arbitrium272n629, 564-565libido299n688, 422-424, 498love-epistemology47, 196, 199, 219love-rescuing-knowledge65, 76, 602, 616-617, 623, 653loving God and neighbours10-11, 63, 72-74, 77, 79, 81, 83, 85, 115, 128n319, 136, 382, 401, 501, 578-579, 584, 595, 597, 600, 648, 660, 664-665Manichaean, Manichaeismxx, 7n40, 36n96, 46, 257, 456, 569n388materialist, materialism255, 289, 291, 295media uis, neutral power381-382, 541n346, 554-555, 559, 561, 564-565, 568, 594, 601memoria, memoryPlatonic doctrine of recollection161, 221-224, 226-228, 344, 349, 352memoria occulta18, 216, 218, 221-222, 226-227, 352memoria, intellegentia, uoluntascf.triadsmens humana12, 15, 84-85, 134n343, 144, 149, 174-175, 185, 192, 198, 330, 332, 341, 347-348, 350, 619Milan3, 28, 419, 532, 588, 635n123Neoplatonic, Neoplatonismxxi-xxii, xxviiin36, 2n10, 3, 4, 27-28, 34, 44, 67, 81, 99, 113-114, 132, 241, 242n566, 244, 261-262, 278, 281, 283, 284, 310, 327, 343-345, 428, 451, 472-473, 531, 601, 654-656, 658notitia amata16, 94, 108, 158, 167-169, 173, 206, 498, 601, 619, 649notitia cum amore16, 94, 108, 158, 169, 206, 498, 601, 620, 649original sin385-387, 394, 400, 408, 410, 426, 439, 591, 608, 629paradise226paradox5, 17, 39, 48-50, 89, 133, 214-215, 241, 395, 477, 650pax, peace442, 636, 652phantasiaphantasma15, 67, 145-146, 250, 252, 622, 646n153, 651Pneumatology-rescuing-Christologyxxix, 65, 387n79, 412, 598-599, 602, 605, 617, 653, 658posse – esse594, 598, 624-625, 627-632, 642, 652-653potestas78-81, 379-381, 541-545, 551, 553, 556, 566, 571predestination362, 419, 512, 514-515, 539, 540n343, 585n433, 589principle of predominance327procedere, procession, proceed179, 181, 184, 187, 190-194, 261, 349-350, 446, 620, 647, 656, 662pulchritudo, beauty10, 18, 27, 34, 43n105, 62, 65, 69, 67n173, 69-70, 148, 150, 195-196, 199, 201-205, 212-214, 216-219, 343, 351, 470, 516, 559, 648purification of the soul, self-purificationxxii, 16, 19-20, 37, 71, 74, 195, 255, 259-260, 287, 295, 321, 343, 350, 353, 356, 468-469, 499, 598, 602, 622n83, 623, 625, 642, 652, 656sabbatum, Sabbath374-375, 377, 405, 433, 456, 481, 485-486, 496, 499-501, 533, 612scientiasapientia51, 55, 473scientia gloriae dei, knowledge of God’s gloryxxix, 503, 593, 613-615se cogitarese nossexxii, xxix, 4, 19-21, 68-69, 240, 241, 247-248, 265, 290-291, 293-295, 338-341, 343, 352-354, 598, 624-625, 642-645, 647, 649-650, 652-653signum, sign17, 62, 65, 158, 200-201, 203-208, 212, 295, 308n716, 351, 442similitudo105, 106n268, 146n364, 170-172, 511, 534, 620, 637sit homo sine peccato358, 364-365, 389-390, 394-396, 401, 577, 625n89, 630specialis generalisque notitia9-10, 52, 54, 56, 58, 63-65, 89, 343, 346, 648spirituality, spiritual exercise, spiritual journeyxxii, 13, 19-21, 26, 30, 37, 71, 74, 87, 134, 137, 163-164, 168, 173, 178, 185n453, 239, 248, 262, 321, 341, 343, 349-350, 427-428, 460n229, 596, 598, 616, 621, 623, 625, 635, 642, 647, 651-656spiritus gratiae359, 383, 386n79, 443, 447-450, 477-478, 526, 534, 592, 610, 632, 638Stoic, Stoicism44, 45n114, 45n117, 158, 245, 261, 565n377, 566n381, 567n383suauitas, sweetnesssuauitas gratiae467, 537, 576, 593suauitas iustitiae466-467, 573, 606suauitas libidinis506, 637sub lege – sub gratia437-438, 488-492, 588, 636subiectumin subiecto13, 116-118, 124, 131, 198, 289-290theodicy47n126, 543-545timore poenae80, 370, 377, 414, 443, 446-447, 453, 489n272, 495-497, 506, 534, 549-550, 552, 573, 593, 606, 637tota-totum argument228-229, 231-237, 291n679, 314n728, 326n759, 329, 344, 352, 597triadsan overview: 315-316, 343-344amans, quod amatur, amor (trin. 8,14;9,2)xxvi, xxviin35, 11-12, 83, 90, 94, 100-102, 315, 347, 355esse, nosse, amare (ciu. 11,26)316, 322-323, 355n893esse, nosse, uelle (conf. 13,12)20, 295, 322-328, 355esse, uiuere, intellegere (trin. 10,13)2n10, 20, 159n389, 181n433, 182, 238, 265-269, 271-284, 286-287, 296, 302-303, 309-310, 312n724, 315-319, 324n754, 327-328, 344, 355, 450-451ingenium/natura, doctrina, usus (trin. 10,17)20, 295, 297-300, 303-311, 313n727, 315-316, 344, 355memoria, intellegentia, uoluntas (trin. 10,13;17;18)xxvi, xxviin35, 1, 16, 20, 107, 134n343, 199, 228, 238, 262, 268, 287, 295, 297-304, 308-131, 315-317, 319, 322-333, 335-337, 342, 344, 347, 350-351, 355, 567n383, 622, 644-645, 656interior memoria, interior intellegentia, interior uoluntas (trin. 14,10)xxix, 21, 336-338, 354, 644-645memoria, intellegentia, amor (trin.14,11;15) 335, 337, 339mens, notitia sui, amor sui (trin. 9,4)xxvi, xxviin35, 1, 12-16, 20, 71, 94, 102n255, 107, 109, 111, 113, 116-118, 121-123, 129, 134-135, 137-143, 150, 158-159, 163, 198-199, 227, 262, 298, 301, 315-316, 320, 322-325, 328-330, 333, 344, 348-350, 355, 619, 622, 648, 655-656, 661mens, uerbum, amor (trin. 9,13)163-164uita, mens, substantia (trin. 10,18)20, 312, 315-320, 327, 329, 355memoria, intellegentia, prouidentia (Cicero)21, 303, 344uerbum2, 8, 12-13, 15-17, 36, 62n161, 65, 74, 83, 94, 106, 108, 115, 136, 142-143, 146n364, 154-157, 158-178, 190-191, 194, 196, 198, 205-206, 319n734, 323n750, 351, 536, 596, 619-620, 625, 638, 642, 649, 651, 667uerbum dei15, 106, 159, 161, 172, 206, 620uerbum interior, inner word4, 133n341, 154, 157-158, 160-161, 167-168, 205-206ueritas-motif8, 11, 39-40, 59, 76, 345, 410, 602, 617-618ueritas, truthinuiolabilis ueritas15, 143, 145-146, 148, 156, 624aeterna ueritas18, 154, 155, 159, 161, 624interior ueritas203, 219, 251uide si potes8, 33, 35, 38-39, 79, 345, 401, 617, 645uisorum suasiones, persuasion, enticement363, 381-382, 565-566, 568-571, 573, 594uocatio438, 555, 567, 568, 570, 573-575, 594uticf.frui/utivision of God33, 36-37, 44-45, 47, 65, 77-78, 173, 185, 361, 401, 473n256, 594, 597, 617, 623, 635n123, 645, 664

Trinity and Grace in Augustine

An Analysis of De trinitate 8-10 in Light of De spiritu et littera

Reihe: