Save

Jacek Sobczak, Potomkowie Lecha i Giedimyna. Stosunki polityczne między Litwą i Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009, 182 p. ISBN 978-8360-677-76-6

In: Lithuanian Historical Studies
View More View Less
Open Access